behållare med tallojla

Projekt: Förnybara vattenavvisande medel för fiberskivor baserade på tallolja

Projektet syftar till att förbereda och testa 100 % förnybara föreningar från tallolja för effektiv vattenavstötning hos träfiberskivor, som en billigare och hållbar ersättning för de vaxemulsioner som idag används i branschen.

Detta projekt avslutades 2019.

Fakta om projektet

Projektledare
Stergios Adamopoulos
Övriga projektmedlemmar
Reza Hosseinpourpia och Wen Jiang, Linnéuniversitetet
Thomas Walther, IKEA Industry AB; Valeri Naydenov, SunPine AB
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet, IKEA Industry AB, SunPine AB
Finansiär
Vinnova (hypotesprövning steg 1 inom BioInnovation: nyskapande projekt med högre risk)
Tidsplan
1 maj 2019-31 okt 2019
Ämne
Skog och träteknik (Institutionen för skog och träteknik, Fakulteten för teknik)

Mer om projektet

Preliminära fynd har indikerat en stor potential för användning av tallolja och dess raffinerade derivat istället för vax, för att förbättra vattenbeständighet och hållfasthet hos cellulosafibrer. Därför antas att egenskaperna kan överföras till kommersiella fiberbaserade produkter, såsom träfiberskivor. Som ett första steg i en tvåstegsprocess behövs en preliminär studie för att påvisa ytterligare möjligheter att implementera och validera lovande resultat inom industriproduktionen av träfiberskivor med hög densitet.

Medarbetare