collage med personer som tittar på skissat jordklot med olika bilder

Projekt: Forskarskolan för lärande, interaktion och kunskap i en digitaliserad värld (LIKED)

Forskarskolan LIKED bygger på antagandet att digitaliseringen av samhället resulterar i utmaningar och möjligheter för lärande och utbildning som kräver förändringar – från nuvarande till framtida metoder. LIKED är ett nationellt samarbete mellan nio universitet.

Fakta om projektet

Projektledare vid Linnéuniversitetet
Marcelo Milrad
Övriga projektmedlemmar vid Linnéuniversitetet
Nuno Otero, Anita Mirijamdotter, Romain Herault
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet, Umeå universitet (värduniversitet), Göteborgs universitet, Högskolan i Gävle, Högskolan i Halmstad, Jönköping university, Högskolan Väst, KTH och Mittuniversitetet
Finansiär
Vetenskapsrådet
Tidsplan
Sept 2021–aug 2026
Ämne
Data- och informationsvetenskap, medieteknik (Institutionen för datavetenskap och medieteknik, Fakulteten för teknik)
Webbplats
Graderesearch.umu.se/liked

Mer om projektet

Dagens pågående processer av digitalisering skapar situationer där inte bara elever utan medborgare i stort har behov av nya kompetenser för att hantera vardagen, kompetenser som skiljer sig från de i fördigitala tider. Internet blir alltmer inbäddat i vad som närmast kan beskrivas som en digital värld, och forskning om lärande, interaktion, och kunskap i en av internet medierad värld krävs alltmer.

I ett livslångt perspektiv är en effekt av digitaliseringen att vi behöver förstå vilka uppgifter som kan och bör tas över eller underlättas av tekniska artefakter och vilka som ska utföras av människor. Detta har betydelse för vad som ska undervisas i skolan, vilka verktyg eleverna ska introduceras för och få stöd till att behärska.

I forskarskolan kommer följande brett formulerade områden att adresseras:

  • Hur förändrar digitaliseringen av samhället förutsättningarna för undervisning och lärande i allmänhet, och som aktiviteter som syftar till att ge kompetens för att hantera vardagen i ett digitaliserat samhälle?
  • Hur kan dessa kompetenser beskrivas, analyseras och förstås i termer av lärande, interaktion och kunskap i en digitaliserad värld?
  • Hur kan moderna digitala former av interaktion och automatiserade inlärningssystem, baserade på artificiell intelligens och maskininlärning, förstås i termer av nya inlärningsmöjligheter som stöd för elever och lärare?
  • Vilken påverkan har sociala medier på vardagen i skolan som helhet, för enskilda barn och ungdomar i stort?
  • Vad innebär en förändrad praktik och kultur för förutsättningar för lärande, interaktion och kunskap i samhället och i skolan?

En av de grundläggande utgångspunkterna för Forskarskolan för lärande, interaktion och kunskap i en digitaliserad värld (LIKED) är ett tvärvetenskapligt angreppssätt. Ämnesdidaktik, didaktik, pedagogik, teknik och lärande, medieteknik, informatik, pedagogiskt arbete samt tillämpad IT är ämnesområden representerade i forskarskolan. Dessa bidrar med olika perspektiv för forskningen inom lärande, interaktion, och kunskap i en digital värld.

LIKED bygger på tidigare väletablerade forskningssamarbeten. Tillsammans har forskarna i gruppen bakom LIKED genomfört forskningsprojekt, formellt och informellt samarbete och gemensamma aktiviteter i mer än ett decennium. Tillsammans driver de redan två nationella forskarskolor kring digitaliseringens effekter.

Projektet är en del av forskningen i forskargruppen Computational Thinking and Coding Skills in Schools (CoCoS) och Kunskapsmiljö Linné Digitala transformationer.

Medarbetare