allmän projektbild

Projekt: Forskarskolan ReSource – Läsningens och källkritikens omvandling i digitala kulturer

En nationell forskarskola i biblioteks- och informationsvetenskap med fokus på informationsläsning och källkritik.

Fakta om projektet

Projektledare vid Linnéuniversitetet
Joacim Hansson
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet, Högskolan i Borås, Lunds universitet, Uppsala universitet, Södertörns högskola, Umeå universitet
Finansiär
Vetenskapsrådet
Tidsplan
1 jan 2023–31 dec 2027
Ämne
Biblioteks- och informationsvetenskap (Institutionen för kulturvetenskaper, Fakulteten för konst och humaniora)
Webbplats
Hb.se/forskning/utbildning-pa-forskarniva/vara-forskarutbildningar/biblioteks--och-informationsvetenskap-/forskarskolan-resource--lasningens-och-kallkritikens-omvandling-i-digitala-kulturer

Mer om projektet

Forskarskolan ReSource tar sin utgångspunkt i den samtida informationskrisen, som karakteriseras av spridning av felaktig information, desinformation och konspirationsteorier, kommersialiseringen av informationsinfrastrukturer, en ökad användning av AI-teknologier, samt minskat förtroende för traditionellt trovärdiga institutioner.

ReSource syftar till att utforska informationsläsning och källkritik genom en analys av samspelet mellan föränderliga (kommersiella) informationsinfrastrukturer, samhällsinstitutioner och de krav som ställs på människor i olika roller.

Medarbetare