tjej som pekar på skikt med figurer och symboler

Projekt: Forskarskolan Upgrade

Forskarskolan Upgrade – lärarutbildning och skolans digitalisering är en nationell forskarskola där nio svenska lärosäten arbetar tillsammans inom dessa områden.

Fakta om projektet

Projektledare vid Linnéuniversitetet
Marcelo Milrad
Övriga projektmedlemmar
Rafael Zerega, Chronis Kynigos, Nuno Otero
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet, Umeå universitet (värduniversitet), Göteborgs universitet, Högskolan i Gävle, Högskolan i Halmstad, Jönköping University, Högskolan Väst, KTH och Mittuniversitetet
Finansiär
Vetenskapsrådet
Tidsplan
Aug 2020–juli 2025
Ämne
Medieteknik (Institutionen för datavetenskap och medieteknik, Fakulteten för teknik)
Webbplats
https://graderesearch.umu.se/forskarskolan-upgrade

Mer om projektet

Forskarskolan Upgrade – lärarutbildning och skolans digitalisering kommer att adressera följande brett formulerade områden:

  • Hur förbereder lärarutbildningar lärarstudenter för att integrera och använda teknik i sina olika lärarutbildningsprogram, och hur förbereds lärarstudenter för en digitaliserad skola?
  • Hur kan lärarutbildningen vidareutvecklas och införlivas metoder som bättre inkluderar interaktiva teknologier genom hela lärarutbildningen och över innehållsområdena?
  • Hur utvecklar lärarutbildarna sin digitala kompetens och på vilket sätt kommer det att bidra till studentlärarens kunskaper i undervisning och lärande med digital teknik?
  • Hur tar lärarutbildningen sig till möjligheter och begränsningar med skolans digitalisering, inklusive utbildningspolitikens roll, nationella skillnader och den digitala omvandlingen av det omgivande samhället?

Upgrade kommer att ha som roll att vara en forskarskola och forskningsmiljö med hög vetenskaplig kvalitet. De deltagande universiteten kommer att samarbeta för att ge kurser baserade på deras expertis inom området, olika forskningsmetoder, olika teoretiska perspektiv, analysverktyg och designfrågor inom forskningen. Samarbetet kommer även att gälla handledning av doktoranderna och övriga aktiviteter.

Projektet är en del av forskningen i forskargruppen Computational Thinking and Coding Skills in Schools (CoCoS) och kunskapsmiljön Digitala transformationer.

Medarbetare

Övriga medarbetare

  • Chronis Kynigos, gästprofessor, Linnéuniversitetet