Projekt: Förstå uthållighetsnutrition – ett läroprogram (FUEL)

Det övergripande syftet med forskningsprojektet är att öka kunskapsnivån kring relativ energibrist och utveckla en effektiv behandlingsmetod genom ett webbaserat utbildnings- och rådgivningsprogram, som vi har valt att kalla för Förstå uthållighetsnutrition – ett läroprogram (FUEL).

Fakta om projektet

Projektledare
Anna Melin
Projektmedlemmar
Anna Melin (Linnéuniversitetet), Maria Gräfnings (Linnéuniversitetet), Monica Klungland Tortsveit (Universitetet i Agder), Ida Lysdahl Fahrenholtz (Universitetet i Agder), Ina Garthe (Olympiatoppen), Sharon Madigan (Irish Institute of Sport), Karsten Köhler (Münchens tekniska universitet)
Finansiär
Universitetet i Agder, Olympiatoppen, Norge
Tidsplan
2020–2023
Ämne
Idrottsvetenskap (institutionen för idrottsvetenskap, fakulteten för samhällsvetenskap)

Mer om projektet

Relativ energibrist innebär att en idrottare i långa perioder har ett för lågt energiintag i förhållande till träningsmängden och att kroppen därför skruvar ner viloämnesomsättningen och grundläggande fysiologiska processer för att återupprätta energibalans och förhindra viktnedgång. Relativ energibrist leder till hormonella förändringar, menstruationsrubbningar, en ökad risk för skador, benskörhet och nedsatt prestation. Andra vanliga symptom är mag-tarmkanalsproblem, lågt blodsocker och blodtryck samt förhöjt kolesterol. En kvinnlig idrottare kan därför vara viktstabil men samtidigt ha relativ energibrist och oregelbunden eller utebliven menstruation med ökad risk för ohälsa, skador och nedsatt prestationsförmåga.

Linneuniversitetet genomför i samarbete med Universitetet i Agder och Olympiatoppen i Norge samt Irish Institute of Sport och Münchens tekniska universitet en behandlingsstudie på kvinnliga tävlingsaktiva uthållighetsidrottare mellan 18–35 år med symptom på relativ energibrist. Det övergripande syftet med forskningsprojektet är att öka kunskapsnivån kring relativ energibrist och utveckla ett 4-månader webbaserad utbildnings- och rådgivningsprogram; FUEL (Förstå uthållighetsnutrition – ett lärprogram). FUEL har för avsikt att genom undervisning och personlig kostrådgivning med en specialiserad idrottsnutritionist främja hälsa både på kort och lång sikt och minska risken för skador under sammanhängande träningsperioder, samt främja ökad prestation inom den specifika idrotten.

Följande två publikationer har hittills publicerats på våra resultat:

I forskningsprojektet FUEL 2.0 fortsätter professor Monica Klungland Torstveit på Universitetet i Agder, doktorand Maria Gräfnings på universitetet i Basel och Anna Melin utvecklingen och evalueringen av undervisnings- och rådgivningsprogrammet. FUEL 2.0 kommer även rikta sig mot manliga idrottare, tränare och idrottsmedicinsk personal.

Projektet är en del av forskningen i forskargruppen Hållbar idrott, prestation och ledarskap (HIP).