diagram

Projekt: Förståelse och kontroll av resistansmutationer vid leukemi

Målet med projektet är att förstå de evolutionära mekanismer som leder till läkemedelsresistens vid två typer av blodcancer. Vår teori är att man kan använda befintliga läkemedel på ett sätt som minskar risken för resistensmutationer.

Fakta om projektet

Projektledare
Ran Friedman
Finansiär
Cancerfonden
Tidsplan
1 jan 2019-31 dec 2021
Ämne
Biomedicinsk vetenskap (Institutionen för kemi och biomedicin, Fakulteten för hälso- och livsvetenskap)

Mer om projektet

Cancerpatienter har traditionellt behandlats med läkemedel som är giftiga mot cellerna (cellgift). Många av dessa läkemedel är inte alltid effektiva samt leder till svåra biverkningar. Nyare läkemedel utvecklas som hindrar onormal aktivitet av specifika proteiner i cancerceller. Glivec®, det första av dessa läkemedel, används sedan 2001 för behandling av kronisk myeloisk leukemi (en typ av blodcancer). Tyvärr kan Glivec® (eller liknande läkemedel) bli ineffektivt för vissa patienter, eftersom proteiner i tumörcellerna blir genetiskt resistenta mot läkemedlen. Detta sker på grund av en mekanism som kallas "resistensmutationer".

Målet med projektet är att förstå de evolutionära mekanismer som leder till läkemedelsresistens vid två typer av blodcancer: kronisk myeloisk leukemi (KML) och akut myeloisk leukemi (AML). Vår teori är att man kan använda befintliga läkemedel på ett sätt som minskar risken för resistensmutationer. Vi kommer att använda datormodeller för att utveckla nya sätt att behandla KML och AML, och sen testa modellerna i cancerceller.

Vår förhoppning är att man genom förståelse av resistansmutationer eventuellt kan utveckla nya behandlingsmetoder som ska ge patienter bättre och längre framgång med KML- och AML-behandling. Studien är viktig inte bara för blodcancer utan även för andra typer av cancer, såsom lungcancer (som drabbar många människor) och hudcancer, eftersom resistensmutationer dyker upp vid många sorters cancer.

Projektet är en del av forskningen i forskargruppen Computational Chemistry and Biochemistry Group (CCBG).

Läs nyheten om projektet: Linnéuniversitetet får 1,8 miljoner kronor till cancerforskning.