Stjärnsågning lövträ. Foto: Jimmy Johansson

Projekt: Förstudie försörjningskedjor lövträ

Tillsammans med Träcentrum genomför Linnéuniversitetet en förstudie för att kartlägga möjligheterna med inhemsk produktion av lövträråvara för svensk träindustri. Projektet ska besvara frågorna: Går det att fördubbla andelen lövträ i svensk träindustri? Kan den lövträråvara som används i svensk träindustri produceras i Sverige?

Fakta om projektet

Projektledare
Jimmy Johansson 
Övriga projektmedlemmar
Christer Andersson, projektledare Träcentrum, christer@tracentrum.se tel: 070-684 11 18
Deltagande organisationer
Träcentrum
Finansiär
Europeiska unionen, Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), Region Jönköpings län, Region Kalmar län, Region Kronoberg,
Tidsplan
2024-01-01-2024-10-31
Forskningsämne
Skog och träteknik, virkeslära (institutionen för skog och träteknik, fakulteten för teknik)
Webbplats
https://www.tracentrum.se/sv/foretagsutveckling/pagaende-projekt/forstudie-forsorjningskedjor-lovtra/

Mer om projektet

Det finns mycket lövträvirke i svenska skogar men det mesta går till papper och massa. Samtidigt behöver svenska industrier lövträvirke, vilket i dagsläget importeras.

Projektet syftar till att utreda om det är möjligt att få lövträvirke ur de svenska skogarna till svenska producenter. Projektet syftar också till att utreda om det är möjligt att öka andelen lövträvirke totalt i produktionen. Det skulle i så fall innebära att man använder lövträvirke till annat än möbler, dvs till byggkonstruktioner och liknande.

Detta är en förstudie som bl a kommer att studera nationella förutsättningar och internationella goda exempel. Projektet är ett samverkansprojekt mellan Träcentrum och Linnéuniversitetet i samarbete med olika parter i branschen.

Projektet är en del av forskningen i forskargruppen Forest Products och ingår i forskningsområdet Skog och trä samt Kunskapsmiljö Linné Grön hållbar utveckling.