bildmontage med person som pekar på en verktygsnod i ett nät av symboler

Projekt: Förstudie: Info och tekniker som behövs för ett system för produktion och underhåll

Detta projekt ska utveckla en konceptuell modell som beskriver ett smart, hållbart, integrerat system för produktion och underhåll, för effektiv produktionsplanering, schemaläggning, uppföljning och beslutsfattande.

Fakta om projektet

Projektnamn
Förstudie: Info och tekniker som behövs för ett molnbaserat, smart, hållbart, integrerat system för produktion och underhåll
Projektledare
Basim Al-Najjar
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet, E-maintenance Sweden AB, Astra Zeneca (Sverige och Indien), Ericsson (Sverige och Indien), Uppsala universitet och Stockholms universitet
Finansiär
Vinnova och deltagande företag
Tidsplan
10 dec 2020–30 sept 2021
Ämne
Systemekonomi (Institutionen för maskinteknik, Fakulteten för teknik)

Mer om projektet

Det stora målet med denna förstudie är att identifiera och förbereda det som krävs i form av information, kunskap, verktyg, moduler, teknologier och indiska partner för ett projekt inom smart manufacturing i form av ett samarbete mellan Sverige och Indien. Vi har som mål att utveckla en konceptuell modell som beskriver ett smart, hållbart, integrerat system för produktion och underhåll (Smart-Pro), för effektiv produktionsplanering, schemaläggning, uppföljning och beslutsfattande för till exempel flexibel och just-in-time produktion.

För att stödja Smart-Pro-systemet kommer projektet också att beskriva en plug-and-play-lösning för automatisk upptäckt och lokalisering av skador, uppskattning av graden av allvar, förutsägelse av skadeutveckling, samt rekommendation av vad, var och när man bör agera kostnadseffektivt för att upprätthålla produktionsprocessens kvalitet. Ett konsortium från svensk akademi och näringsliv (tillsammans med ett par av deras indiska fabriker) kommer att skapas.