Träbit med ekvationer på sidorna. Foto: Reza Hosseinpourpia

Projekt: Förutsäga sorption av trävattenånga med hjälp av maskininlärningsmetoder

Träets absorptionsbeteende för vattenånga är en grundläggande egenskap som påverkar nästan alla dess egenskaper såsom värmekapacitet, värmeledningsförmåga, styrka, dimensioner och motstånd mot förfall. Förutsägelse av vattensorption av trä med de befintliga numeriska modellerna är begränsad och deras giltighet är ifrågasatt, främst på grund av heterogeniteten i trästrukturen (fysiskt och kemiskt) på cellväggsnivå. Detta projekt syftar till att utvärdera tillämpbarheten av maskininlärningsmetoder för att förutsäga sorptionsbeteendet hos träslag.

Detta projekt avslutades 2022.

Fakta om projektet

Projektledare
Reza Hosseinpourpia
Övriga projektmedlemmar
Deliang Dai
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet
Finansiär
Linnéuniversitetet Avancerade Material
Tidsplan
Jun–Dec 2022
Ämne
Skog och träteknik (institutionen för skog och träteknik, fakulteten för teknik)
Kunskapsmiljö
Avancerade material

Mer om projektet

Projektet är en del av forskningen i Kunskapsmiljö Linné Avancerade material.

Medarbetare