skiss av pressning av faner

Projekt: Förutsägande av prestanda i en biobaserad produkt

Syftet med projektet var att utveckla ett simuleringsverktyg för formpressade fanerprodukter för att underlätta för industrin att förbättra produkternas prestanda. Detta minskar i sin tur kassationer och reklamationer, liksom tiden från idé till marknad.

Detta projekt avslutades 2021.

Fakta om projektet

Projektledare vid Linnéuniversitetet
Sigurdur Ormarsson
Övriga projektmedlemmar
Lars Blomqvist (projektledare) och Magdalena Sterley, RISE (Research Institutes of Sweden), med flera
Deltagande organisationer
RISE, Linnéuniversitetet, Kinnarps AB, AkzoNobel Adhesives AB och Bendinggroup AB
Finansiär
Vinnova, Energimyndigheten, Formas
Tidsplan
1 mars 2019–1 mars 2021
Ämne
Byggteknik (Institutionen för byggteknik, Fakulteten för teknik)
Webbplats
Ri.se/sv/vad-vi-gor/projekt/forutsagande-av-prestanda-i-en-biobaserad-produkt

Mer om projektet

Syftet med projektet är att utveckla ett simuleringsverktyg för formpressade fanerprodukter för att underlätta för industrin att förbättra produkternas prestanda. Detta minskar i sin tur kassationer och reklamationer, liksom tiden från idé till marknad.

De viktigaste materialkomponenter som används vid tillverkningen av laminerade fanerprodukter (LVP) är tunna träfanerark. Dessa limmas ihop med ett högt tryck under själva formningsprocessen.

När en avvikelse från den avsedda formen uppstår, utgör det ett stort problem för både tillverkare och kunder. Det finns mycket pengar att tjäna och resurser att spara för producenter och användare av formpressade fanerprodukter om kassationer kan minskas. Under formpressningen utsätts faneren för fuktrelaterade spänningar och en signifikant mekanisk kompression av tjockleken. Tidigare undersökningar har visat att yttrycket under formpressning ofta är ojämnt, vilket kan påverka formstabiliteten och hållfastheten hos slutprodukten.

För att få en tillförlitlig statistisk bas kommer flera småprover att genomföras. Testresultaten kommer att användas för validering och utveckling av en simuleringsmodell för formpressade fanerprodukter. Fokus är att studera både mekaniska och strukturella egenskaper vid olika tidpunkter under härdningsprocessen och relatera dem till trämaterialet. Proverna är utvalda för att ge en experimentell bas för validering av motsvarande simuleringsmodell.