högstadieelever kikar på en surfplatta

Projekt: Förvandla Kosovos och Albaniens utbildningssystem genom att introducera digital teknik i lärarutbildningen (Ignite)

Ett EU-projekt som ska analysera inlärningsvägen för IT-relaterade ämnen i grundplanen för föruniversitetsstudier i Kosovo och Albanien, och modernisera Kosovos läroplan inklusive IKT kompetens i de horisontella ämnena. Projektet kommer också att främja utvecklingen av digital kompetens bland lärare och elever, vilket är en av de åtta kompetenserna som ingår i det europeiska ramverket för nyckelkompetenser för livslångt lärande.

Fakta om projektet

Projektledare
Fisnik Dalipi
Övriga projektmedlemmar
Arianit Kurti, Anita Mirijamdotter, Zenun Kastrati, Mexhid Ferati, Ali Hamidi
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet, Norwegian University of Science and Technology, Norway; Oulu University, Finland; Prishtina University, Kosovo; University of Tirana, Albania; University of Prizren, Kosovo; University for Business and Technology, Kosovo; Polytechnic University, Albania.
Finansiär
EU, Erasmus+
Tidsplan
Juni 2023 - Maj 2026
Ämne
Informatik (Institutionen för informatik, fakulteten för teknik)
Forskargrupp
Interaction Design Research Group
Kunskapsmiljö Linné
Digitala Transformationer
Webbplats
https://tkaedite.eu/

Mer om projektet

Projektet avser att stärka beräkningstänkandet (computational thinking) i skolan genom följande projektmål:

  • Analysera inlärningsvägen för IT-relaterade ämnen i den grundläggande läroplanen för föruniversitetsstudier i Kosovo och Albanien
  • Inrätta en arbetsgrupp av IKT pedagoger som ska ha huvudansvaret för att transformera utbildningsprocesserna genom teknik i skolsystemet.
  • Skapa öppna lärresurser för specifikt ämne och erbjudande genom eLearning-förråd
  • Utbilda och omskola IT-lärarna med de nya digitala kompetenserna med avseende på deras läromedel
  • Modernisera de befintliga lärarutbildningarna och kurserna i Kosovo och Albanien genom att inkludera IKT-kompetens.

Projektet är en del av forskningen i forskargruppen Interaction Design Research Group och Kunskapsmiljö Linné Digitala Transformationer.

Medarbetare