Foto: Två barn sitter på golvet och skriver på papper

Projekt: Framgångsrik integrering av problemformulering i förskoleklass (FiP)

Projektet ska studera hur problemformulering framgångsrikt kan implementeras i tidig matematikundervisning för att främja yngre elevers lärande i matematik i grundskolans tidigaste år (förskoleklassen).

Fakta om projektet

Projektledare
Andreas Ebbelind
Övriga projektmedlemmar
Hanna Palmér, Linnéuniversitetet. Jorryt van Bommel, Högskolan Dalarna. Marie Hansson och Katarina Danielsson, Bäckalsövskolan, Matilda Gäfvert, Högstorpsskolan, Åsa Nilsson, Åby Skola och Charlotte Ronefors, Pilbäckskolan. Alla skolor ligger i Växjö Kommun.
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet, Högskolan Dalarna, Växjö Kommun
Finansiär
Skolfi: Skolforskningsinstitutet Utlysning 2023
Tidsplan
1 jan 2024 - 31 dec 2026
Forskningsämne
Matematikdidaktik (institutionen för matematik, fakulteten för teknik)
Forskargrupp
Matematikdidaktik
Kunskapsmiljö Linné
Utbildning i förändring

Mer om projektet

Syftet är att studera hur problemformulering framgångsrikt kan implementeras i tidig matematikundervisning för att främja yngre elevers lärande i matematik i grundskolans tidigaste år (förskoleklassen). För att kunna bli framgångsrika problemlösare behöver elever både få lösa och formulera problemuppgifter. Hittills har problemformulering som del av matematikundervisning i tidiga skolår studerats i mycket begränsad omfattning.

Med utgångspunkt i designforskning genomförs denna studie i en cyklisk process där forskare och förskoleklasslärare tillsammans systematiskt planerar, implementerar och utvärderar problemformulering som integrerad del av matematikundervisning. Genom designcykler förfinas successivt designprinciper i syfte att empiriskt och teoretiskt utveckla matematikundervisning i problemformulering utifrån följande frågeställningar:

  • Hur bör en matematikundervisning där problemformulering integreras designas?
  • Hur påverkar en systematisk integrering av problemformulering i matematikundervisning yngre elevers möjligheter till lärande i matematik?
  • Hur kan en systematisk integrering av problemformulering i matematikundervisning möjliggöra för lärare att följa elevers lärande i matematik?

Projektet är en del av forskningen i forskargruppen Matematikdidaktik och ingår i Kunskapsmiljö Linné: Utbildning i förändring