ungdomar som labbar och filmar sig själva

Projekt: Främja vetenskap genom STEM-utbildning

Detta forskningsprojekt syftar till att att öka ungdomarnas intresse för utbildning inom naturvetenskap, teknik och matematik i Nordmakedonien.

Fakta om projektet

Projektledare
Mexhid Ferati
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet; South East European University, Nordmakedonien; Galatasaray University, Turkiet
Finansiär
EU, Erasmus+
Tidsplan
Nov 2020–aug 2022
Ämne
Informatik (Institutionen för informatik, Fakulteten för teknik)

Mer om projektet

Syftet med detta projekt är att främja och förbättra nivån på utbildningar inom naturvetenskap, teknik och matematik (science, technology, engineering, and mathematics; STEM) i Nordmakedonien genom nya metoder. Några av de aktiviteter som planeras inom detta projekt är:

  1. Etableringen av det första Maker-labbet (Fablab) i Nordmakedonien, med fullt stöd av South East European University.
  2. Skapandet av små STEM-paket som kommer att distribueras till gymnasier i Nordmakedonien.
  3. Skapandet av ett modulärt utbildningsprogram för STEM-utbildning.
  4. Publicering av en handbok som kommer att användas för framtida utbildning av elever inom STEM-ämnena.

Projektet syftar till att ta itu med en stor brist i grundskolor och gymnasieskolor i Nordmakedonien: att inspirera och uppmuntra elever att studera STEM-relaterade ämnen. För detta ändamål syftar projektet till att underlätta inlärningen av sådana kurser genom många experiment med konkreta resultat i form av robotik, 3D-utskrifter, mekatronik, kemi- och fysikexperiment; alla med hjälp av mikrodatorplattformar.

Projektet är en del av forskningen i forskargruppen Interaction Design Research Group och Kunskapsmiljö Linné Utbildning i förändring.