mikroskopbild

Projekt: Från inhemsk vetestärkelse mot innovativa lim för träpaneler

Projektet syftar till att utforska grunderna för modifiering av vetestärkelse från Lantmännens verksamhet och därigenom behandla de frågeställningar som är relevanta för att omvandla stärkelsen till ett biobaserat limsystem för träpanelindustrin.

Detta projekt avslutades i december 2019.

Fakta om projektet

Projektledare
Stergios Adamopoulos
Övriga projektmedlemmar
Reza Hosseinpourpia, Linnéuniversitetet
Arantxa Eceiza, University of the Basque Country, Spanien
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet; University of the Basque Country, Spanien
Finansiär
Lantmännens Forskningsstiftelse
Tidsplan
1 jan 2018-31 dec 2019
Ämne
Skog och träteknik (Institutionen för skog och träteknik, Fakulteten för teknik)

Mer om projektet

Träpanelindustrin använder nästan uteslutande syntetiska, petroleumhärledda värmehärdande bindemedel, vilka är baserade på reaktionen av formaldehyd med urea, melamin, fenol eller samkondensat. Striktare lagstiftning om cancerframkallande formaldehyd samt konsumenternas intresse för friska och hållbara produkter har tvingat träindustrin att hitta alternativ till aminobaserade lim. Att utveckla bra egenskaper för biobaserade lim är utmanande och en tvärbindare krävs för att öka både vidhäftning och vattenbeständighet. Av ekonomiska skäl är det för närvarande inte lönsamt att utveckla biobaserade tvärbindningsmedel och bland de potentiella syntetiska ämnena verkar isocyanater vara mest populära för biobaserade applikationer nära kommersialisering.

Bland de olika förnyelsebara materialen ger stärkelsebaserade lim många fördelar för massivt trä och plywood, eftersom de är lätta att hantera, är låga och har låga formaldehydutsläpp. För panelapplikationer presenterar de emellertid flera begränsningar såsom brist på reaktivitet, bindningsstyrka, lagringsstabilitet och vattentolerans. En extruderande, termoplastisk typ av stärkelsepreparat kommer nu in på marknaden men visar flera brister som huvudsakligen är förknippade med komplexiteten i produktionen men också med behovet av syntetisk tvärbindare (PMDI) i stora mängder för att uppnå prestandakraven till samma kostnader.

Detta projekt föreslår en kostnadseffektiv kemisk modifiering av vetestärkelse för att förbättra dess polymera struktur och vidhäftningsegenskaper, vilket eliminerar eller minimerar behovet av en syntetisk tvärbindare.

Projektet är en del av forskningen i forskargruppen Skog och trä.

Medarbetare