Samtal i Colombia

Projekt: Fredsbyggande i våldsamma konflikter: lokala aspekter på kopplingen mellan utveckling och säkerhet

Vårt projekt tittade på den allmänt hyllade, men ifrågasatta och oftast missbrukade, kopplingen mellan fredsbyggande arenor för säkerhet och utveckling. Vi strävade efter att kartlägga hur nexusen reser från sitt ursprung i givarhögkvarteret till dess tillämpning i det lokala våldsamma kontextet.

Detta projekt avslutades 2021.

Fakta om projektet

Projektledare vid Linnéuniversitetet
Manuela Nilsson
Övriga projektmedlemmar
Joakim Öjendal (projektledare), Maria Stern och Jan Bachmann, Göteborgs universitet
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet; Göteborgs universitet; partner i Colombia, Demokratiska republiken Kongo, Somalia och Kambodja
Finansiär
Vetenskapsrådet
Tidsplan
1 jan 2016-31 dec 2018
Ämne
Freds- och utvecklingsstudier (Institutionen för samhällsstudier, Fakulteten för samhällsvetenskap)

Mer om projektet

Att skapa fred i samhällen brutna av långvariga konflikter där våldsnivåer fortsätter att vara höga är en av dagens största utmaningar. Vårt projekt tittar på den allmänt hyllade, men ifrågasatta och oftast missbrukade, kopplingen mellan fredsbyggande arenor för säkerhet och utveckling. Vi strävar efter att kartlägga hur nexusen reser från sitt ursprung i givarhögkvarteret till dess tillämpning i det lokala våldsamma kontextet med fyra fallstudier: Demokratiska republiken Kongo, Somalia, Colombia och Kambodja.

Trots en, till synes, ökning av komplexa inbördeskrig och kaosartat våld på platser som exempelvis Syrien, Libyen, Sydsudan och Ukraina förespråkar det internationella samfundet fortsättningsvis det traditionella tillvägagångssättet för hur en liberal fred ska byggas. Avgörande för den liberala fredsmodellen är frågan om säkerhet och utveckling och det antas till och med, åtminstone på en teoretisk nivå, att man inte kan nå säkerhet utan utveckling och vise versa. Kopplingen mellan säkerhet och utveckling är dock ifrågasatt och vissa menar att det fokus som det internationella samfundet, biståndsgivare och utvecklingsaktörer nu har på säkerhet och utveckling maskerar de underliggande liberala värderingar man gärna vill tona ner.

Ambitionen för detta forskningsprojekt är att försöka förstå, och bidra med ny kunskap om, hur fokus på kopplingen mellan säkerhet och utveckling i fredsbyggande växt fram i hierarkin av biståndsgivare och utvecklingsaktörer, samt hur arbetet med säkerhet och utveckling materialiserats på lokal nivå där dessa idéer omfamnats, anpassats till lokala kontexter och/eller mött motstånd.

Projektet bygger på studier i Demokratiska republiken Kongo, Somalia, Colombia och Kambodja, vilka är länder där man specifikt, och i stor utsträckning, arbetat just med frågor om säkerhet och utveckling och kopplingen mellan dem. I dessa länder har det internationella fredsbyggandet till delar varit framgångsrikt, men man har också upplevt bakslag där våldet åter fått fäste. Genom detta projekt kan nya insikter om kopplingen mellan säkerhet och utveckling i fredsbyggande skapas, vilka i sin tur är relevanta för både forskningsområdet och för policyaktörer inom fred, säkerhet och utveckling.