axelbrott

Projekt: Funktionsstabilitet – metalliska strukturer

Detta projekt syftar till att öka kunskap och förståelse kring hur en metallisk strukturs och/eller komponents operativa livslängd kan påverkas genom optimalt kontrollerade tillverkningsprocesser, såsom materialspecifikation, bearbetning, sammanfogning och efterbearbetning i kombination med strukturens faktiska operativa laster.

Fakta om projektet

Projektledare
Per Lindström
Övriga projektmedlemmar
Lars Håkansson, Martin Kroon, Andreas Linderholt
Tidsplan
1 maj 2017-30 dec 2022
Ämne
Maskinteknik (tillämpad mekanik) (Institutionen för maskinteknik + Sjöfartshögskolan, Fakulteten för teknik)

Mer om projektet

Projektet handlar om att öka kunskap och förståelse kring hur en metallisk strukturs och/eller komponents operativa livslängd kan påverkas genom optimalt kontrollerade tillverkningsprocesser, såsom materialspecifikation, bearbetning, sammanfogning och efterbearbetning i kombination med strukturens faktiska operativa laster.

Detta kommer att medge helt nya förutsättningar för att skatta (beräkna) den tillförlitliga operativa livslängden hos komplexa metalliska strukturer, vilket i sin tur kommer att ge industriparter nya förutsättningar för att öka sin konkurrenskraft.

Projektet är en del av forskningen i forskargruppen Welding Mechanics Laboratory (WML).

Medarbetare