hand som håller sked med maskar

Projekt: Future Food Cultures in the Anthropocene

Den dominerande globala kosthållningen bidrar till en stor del av klimatkrisen. En omvandling skulle medföra stora praktiska problem, men även utgöra en stor kulturell utmaning. Detta forskningsprojekt inriktar sig mot denna utmaning genom att undersöka hur framtida matkulturer förmedlas i litterär och visuell kultur.

Fakta om projektet

Projektledare och projektmedlemmar
Johan Höglund, Niklas Salmose
Finansiär
Linnaeus University Centre for Intermedial and Multimodal Studies, Linnaeus University Centre for Concurrences in Colonial and Postcolonial Studies
Tidsplan
2020–2025
Ämne
Filmvetenskap, litteraturvetenskap, historia, naturresurshushållning, livsmedelsvetenskap (Institutionen för fysik språk, Fakulteten för konst och humaniora)

Mer om projektet

Projektet är en del av forskningen i forskningsmiljöerna Linnaeus University Centre for Intermedial and Multimodal Studies och Linnaeus University Centre for Concurrences in Colonial and Postcolonial Studies.