lärare spelar in via mobil

Projekt: FutureAbility: Digital och tvärsektoriell kompetens för lärare i nätbaserad undervisning

Målet för detta projekt är att utveckla fortbildning och resurser för lärare i nätbaserad undervisning på ett deltagarorienterat och engagerat sätt. Projektet tar sin utgångspunkt i lärdomar från coronapandemin.

Fakta om projektet

Projektledare
Christopher High
Övriga projektmedlemmar
Ida Qvarnström, Pehr-Henric Danielsson, Louise Johansson
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet
Sapienza Università di Roma, Melting Pro Learning Social Co-operative; Italien
Loughborough University, Digitales Ltd; England
Research Innovation and Development Lab, University of Patras; Grekland
Cape Peninsula University of Technology; Sydafrika
Hungarian Academy of Science Regional Development Research Centre; Ungern
Finansiär
EU:s Erasmus+-program
Tidsplan
Juni 2021–maj 2023
Ämne
Pedagogik (Institutionen för samhällsstudier, Fakulteten för samhällsvetenskap)

Mer om projektet

Över hela världen tvingade coronapandemin igenom ett skifte till nätbaserad distansundervisning på universiteten, då lock-downs, reserestriktioner och myndigheternas restriktioner gällande fysisk distans stängde ner föreläsningssalar och laboratorier. Till exempel ställde Linnéuniversitetet om i stort sett all undervisning inom en vecka från att krisläget utlysts och lärare fick utöka sin digitala kompetens med omedelbar verkan. Det finns nu ett enormt kapital av nya innovationer och arbetssätt som skulle kunna delas lärare emellan.

Konsortiet bakom projektet har långtgående erfarenheter av kreativa digitala metoder, så som kollaborativt filmskapande och digitalt berättande. Baserade i Sydafrika liksom över hela Europa kommer de att arbeta för att sammanföra och analysera olika typer av nätbaserat lärande sedan starten av pandemin. Projektet kommer att ta sin utgångspunkt i dessa lärdomar för att utveckla pedagogik och digitala verktyg för att hjälpa fler lärare att utveckla deltagarorienterade och engagerande material för nätbaserad undervisning. Universitetslärare kommer att få hjälp med att utveckla sin digitala och tvärsektoriella kompetens, med särskilt fokus på digitala arbetssätt och verktyg.

Medarbetare