två lärare som går och diskuterar i en skolkorridor

Projekt: Gemensam undervisningsmodell för likvärdig matematikundervisning

I detta projekt följer vi två karriärlärare i matematik på mellanstadiet i Ljungby kommun. Vi undersöker hur lärare kan använda en gemensam lärobok för att tillsammans bygga en gemensam undervisningsmodell.

Fakta om projektet

Projektledare
Per Nilsson
Övriga projektmedlemmar
Miguel Perez, Linnéuniversitetet; Henric Carlsson, gymnasielektor vid Sunnerbogymnasiet, Ljungby kommun; Sofie Schentz Magnusson, utvecklingsledare, barn- och utbildningsförvaltningen, Ljungby kommun
Medverkande skolhuvudman/programråd
Ljungby kommun
Finansiär
Statens satsning Utbildning, lärande, forskning (ULF); Nämnden för lärarutbildning; Linnéuniversitetet; Ljungby kommun
Tidsplan
1 aug 2023–30 juni 2025 (ht 2023–vt 2025)
Ämne
Matematikdidaktik (Institutionen för matematik, Fakulteten för teknik)

Mer om projektet

I projektet följer vi två karriärlärare som leder kollegialt lärande i matematik på mellanstadiet på två skolor i Ljungby kommun. Vi undersöker hur lärare kan använda en gemensam lärobok för att tillsammans bygga en gemensam undervisningsmodell; en modell som stödjer en likvärdig undervisning som utmärks av utforskande samtal, kreativitet och problemlösning i matematik.

Gemensam undervisningsmodell för likvärdig matematikundervisning är ett delprojekt i projektet Utbildning, lärande, forskning (ULF).

Medarbetare