Bangladesh landsbygd

Projekt: Gemenskapsbaserat förebyggande av våld mot kvinnor

Projektet kommer att utvärdera effektiviteten hos gemenskapsbaserad intervention för förebyggande av utbrett våld i hemmet mot kvinnor bland Bengali, Garo och Santal – tre etniska grupper på landsbygden i Bangladesh.

Fakta om projektet

Titel
Gemenskapsbaserat förebyggande av våld mot kvinnor: En tvärkulturell studie bland Bengali, Garo och Santal, samhällen på landsbygden i Bangladesh
Projektledare
Rabiul Karim
Övriga projektmedlemmar vid Linnéuniversitetet
Katarina Swahnberg
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet, University of Rajshahi
Finansiär
Vetenskapsrådet
Tidsplan
1 jan 2019 - 31 dec 2021
Ämnen
Hälsovetenskap (institutionen för hälso- och vårdvetenskap, fakulteten för hälso- och livsvetenskap)

Mer om projektet

Projektet kommer att utvärdera effektiviteten hos gemenskapsbaserad intervention för förebyggande av våld i hemmet mot kvinnor bland de etniska minoriteterna Garo och Santal samt bland majoritetsbefolkningen Bengali på landsbygden i Bangladesh.

I Bangladesh uppger sju av tio kvinnor att de utsatts för fysiskt eller sexuellt våld av sin make. En lika stor del av kvinnorna tror att en man har rätt att slå sin fru under vissa omständigheter, till exempel om hon inte lyder honom. Samtidigt visar en tidigare studie att kvinnors medvetenhet, utbildningsnivå och äktenskaplig jämställdhet kan skydda mot våld i hemmet.

Förebyggande arbete av mäns våld mot kvinnor är underprioriterat i Bangladesh. Det stöd som finns är centrerat till storstäderna och majoritetsbefolkningen trots att det finns många etniska minoriteter. Vi kommer att studera effektiviteten hos kollektivt våldsförebyggande arbete genom intervention i byar på landsbygden bland både majoritetsbefolkningen Bengali samt minoritetsgrupperna Garo och Santal. Kvinnans ställning skiljer sig mellan dessa grupper.

Studien kommer att göras i 24 samhällen – åtta från varje etnisk grupp. I början av 2019 kommer en undersökning genomföras med hjälp av frågeformulär för att studera hur vanliga olika former av våld är, attityder till våld, kvinnors fri- och rättigheter, medvetenhet om lagar mot våld och stödverksamheter, samt hjälpsökande och säkerhetsbeteenden. Sedan följer en interventionsdel som fokuserar på ökad medvetenhet för män och personlig kompetensutveckling för kvinnor.

Projektet kommer att bedrivas i byarna i samarbete med forskningsteamet inom förebyggande av våld i hemmet vid institutionen för socialt arbete vid University of Rajshahi, Bangladesh. Projektet kommer även att genomföras i samarbete med lokala organisationer och genom att involvera lokala ledare såsom lärare och olika lokala råd. Resultaten kommer att ge ökad kunskap om hur våld kan förebyggas i Bangladesh och andra låg- och medelinkomstländer. Forskningen kan bidra till kapacitetsuppbyggnad på lokal nivå, samt ökad jämställdhet och effektivisering av stödinsatser på nationell nivå.

Projektet är en del av forskningen i forskargruppen Domestic Violence Prevention Research Team, Department of Social Work, University of Rajshahi, Bangladesh.