tjej som arbetar med kretskort

Projekt: Generation Z möter STEM – mångfald för en hållbar framtid

Intresset hos kvinnor för att studera och arbeta inom naturvetenskap, teknik och matematik är ganska lågt, globalt sett. På västra Balkan är intresset ännu lägre. Därför utgår detta projekt från erfarenheter från Sverige för att hitta ett sätt att öka antalet kvinnor som blir intresserade av dessa ämnen på västra Balkan, särskilt i Kosovo.

Fakta om projektet

Projektledare
Mexhid Ferati
Övriga projektmedlemmar vid Linnéuniversitetet
Christina Mörtberg, Arianit Kurti
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet; Rochester Institute of Technology, Kosovo
Finansiär
Stint (Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning)
Tidsplan
Sept 2020–aug 2022
Ämne
Informatik (Institutionen för informatik, Fakulteten för teknik)

Mer om projektet

Kvinnor utgör hälften av samhället, men de står bara för 40 % av arbetskraften. I vissa länder ligger denna andel runt 20 %, i till exempel Indien och Saudiarabien, medan den är nära 50 % i Sverige och Kanada. Över 70 % av kvinnorna i Sverige har en anställning, jämfört med endast 12 % i Kosovo. Globalt sett är antalet kvinnor som arbetar inom naturvetenskap, teknik och matematik (science, technology, engineering, and mathematics; STEM) relativt lågt.

De allvarliga svagheterna i Kosovos utbildningssystem medför utmaningar på både kort och lång sikt som måste åtgärdas. Med detta projekt är målet att initiera ett samarbete mellan flera institutioner och intressenter. Genom samarbetet strävar vi efter att öka intresset för och karriärmöjligheterna inom STEM genom aktiviteter för gymnasieelever i Kosovo. Detta ska uppnås genom att de lär sig om interaktionstekniker och designinsatser som är tillämpliga i svenska sammanhang. Mer specifikt strävar vi efter att bygga en hållbar kunskapsbank för att ta itu med utmaningarna med att uppnå jämställdhet inom STEM-utbildning inom ramen för Agenda 2030, för både Sverige och Kosovo.

Projektet är en del av forskningen i forskargruppen Interaction Design Research Group och Kunskapsmiljö Linné Utbildning i förändring.

Medarbetare