gult trähus

Projekt: Grundläggande förståelse av fuktupptag i målat trä för hållbara konstruktioner utomhus

Syftet med projektet är att öka förståelsen för vattenupptagningen hos målat virke. Lika stort fokus ligger på färgfilmens egenskaper som på virkesegenskaper.

Fakta om projektet

Projektledare
Tinh Sjökvist
Övriga projektmedlemmar
Magnus Wålinder, KTH, och Maria Fredriksson, Lunds universitet, Sverige; Marko Petrič, University of Ljubljana, Slovenien
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet, Lunds universitet, KTH, Sverige; University of Ljubljana, Slovenien
Finansiär
Formas årliga utlysning för mobilitetstöd
Tidsplan
Aug 2020–aug 2023
Ämne
Skog och träteknik (Institutionen för skog och träteknik, Fakulteten för teknik)

Mer om projektet

Trä som virke bidrar till en hållbar utveckling av samhället, men har utmaningar utomhus som höga fuktnivåer med risk för nedbrytning. En färgfilm kan skydda virket. Forskning om målat virke har ofta haft fokus på antingen färgens egenskaper eller på virkesegenskaper. Dock beror fuktupptagningen inte bara på den initiala begränsning som färgen utgör utan i kombination med fuktupptagningsegenskaperna hos virket.

Syftet med detta projekt är därför att öka den grundläggande förståelsen för den dynamiska vattensorptionen för målat virke med ett jämbördigt fokus på virket och på färgen. Med ett fokus på egenskaper (permeabilitet, vätningsförmåga och för färg även flexibilitet) snarare än på specifika träslag och färgtyper, kommer resultaten att vara av generell karaktär och kunna översättas till andra träslag och färgsystem. Denna kunskap behövs för ett väsentligt språng i den strategiska utvecklingen av målat trä, där virket och färgen kan synkroniseras med varandra för optimal prestation i fuktupptagning.

Olika virkespermeabilitet ska uppnås med val av olika densitet för gran och björk. Variation i vätningsegenskap ska uppnås med modifiering av mängden extraktivämnen i virket. Skillnader i färgfilmens permeabilitet, flexibilitet och vätningsförmåga kommer att uppnås genom väl utvalda bindemedel och formuleringar.

Projektet är en del av forskningen i forskargruppen Wood protection och Kunskapsmiljö Linné Grön hållbar utveckling.