Hagbards galge

Projekt: Hagbards galge – en unik bronsåldersmiljö i Halland

Det övergripande syftet med detta projekt är att sammanställa och publicera nya forskningsresultat rörande bronsåldersmiljön Hagbards galge i Halland.

Fakta om projektet

Projektledare
Peter Skoglund
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet
Finansiär
Ebbe Kocks stiftelse
Tidsplan
230101–241231
Ämne
Arkeologi (Institutionen för kulturvetenskaper)

Mer om projektet

Hagbards galge är två gravar från bronsåldern i Asige i Halland som saknar nationella och internationella paralleller. Det som gör gravarna unika är dels förekomsten av parvis resta stenar i respektive grav, dels den relativt stora mängden hällristningar som återfinns på några av de resta stenarna.

Under de senaste åren har en mängd resultat framkommit som gör att vi idag har en helt ny förståelse av Hagbards galge när det gäller datering, fornlämningsmiljö och möjliga paralleller till ristningarna. Projektet syftar till att sammanställa och publicera dessa nya resultat.