test av obehandlat granträ

Projekt: Hållbara träfasader av gran

Målet med detta projekt är att undersöka om virke av gran är en lämplig ersättningsprodukt till andra typer av obehandlade fasader.

Fakta om projektet

Projektledare
Åsa Rydell Blom
Övriga projektmedlemmar
Tinh Sjökvist, Linnéuniversitetet
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet, Midroc AB, JGA
Finansiär
Södras forskningsstiftelse, Centrum för byggande och boende med trä (CBBT)
Tidsplan
2020–2022
Ämne
Skog och träteknik (Institutionen för skog och träteknik, Fakulteten för teknik)

Mer om projektet

Det övergripande målet för projektet Hållbara träfasader av gran är att ytterligare karakterisera gran, med syftet att undersöka om det är en lämplig ersättningsprodukt till andra typer av obehandlade fasader. På kort sikt ska projektet ge förslag på hur man väljer, sågar och hanterar granvirke som obehandlad fasadklädnad. Framtagning av idén till detta nya fasadsegment är nödvändigt, för att sedan göra en jämförelse med andra trämaterial som i dag används obehandlade.

Ökade kunskaper om obehandlad gran trä kan förlänga underhållsintervallerna och skapa en ökad användning av gran i utomhusapplikationer. Detta ger i förlängningen en lägre miljöpåverkan än att använda importerat virke, som till exempel ceder och lärk.

Projektet är en del av forskningen inom forskningsområdet Skog och trä och forskargruppen Wood protection.

Medarbetare