limträlameller, collage

Projekt: Hållfasthetssortering av konstruktionsvirke och limträlameller genom laserskanning och tredimensionell strukturmodellering

Detta projekt går ut på att utveckla en metod för att med hög precision kunna hållfasthetssortera limträlameller. Projektetet ska även på lång sikt bidra till mer avancerade modeller för individuella virkesstycken än vad som finns idag.

Detta projekt avslutades i januari 2019.

Fakta om projektet

Projektledare
Anders Olsson
Övriga projektmedlemmar
Jan Oscarsson, Andreas Briggert, Bertil Enquist
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet, KK-stiftelsen, Derome Timber AB, L.O.A.B., Microtec Brixen, Moelven Töreboda AB, Rörvik Timber Myresjö AB, Södra Innovation, Vida Wood AB, WoodEye AB
Finansiär
KK-stiftelsen, medverkande företag och Linnéuniversitetet
Tidsplan
Februari 2016–januari 2019
Ämne
Byggteknik (Institutionen för byggteknik, Fakulteten för teknik)

Mer om projektet

Projektet går särskilt ut på att utveckla en metod för att med hög precision kunna hållfasthetssortera limträlameller. Forskningen bygger vidare på ett tidigare projekt inom vilket en effektiv, träffsäker metod för hållfasthetssortering av konstruktionsvirke har utvecklats i samverkan mellan forskare och företag. I båda fallen bygger sorteringen på kännedom om fiberorienteringen på virkets ytor, på kännedom om axiell resonansfrekvens och massa, samt på beräkningsalgoritmer som via mått på lokal styvhet predikterar hållfastheten. En skillnad mellan konstruktionsvirke och limträlameller är att man för konstruktionsvirke framförallt behöver förutsäga böjhållfastheten, medan man för limträlameller behöver förutsäga draghållfastheten.

Syftet med projektet är också att långsiktigt bidra till utveckling av mer avancerade modeller för individuella virkesstycken än de som finns att tillgå idag. Framtida virkesmodeller för utnyttjande i produktion och sortering bör omfatta detaljer avseende hur den enskilda plankan är utsågad ur stocken, årsringstäthet lokalt i plankan, växtvridenhet, förekomst av toppbrott och tryckved, kvistarnas placering och geometri i 3D och den lokala fiberorienteringen inuti plankan.

Strategin i forskningen är att utnyttja allt mer av den detaljerade information som kan tas fram genom laserskanning, färgskanning, röntgen och dynamisk excitering, och kombinera denna information med kunskap om trämaterialets anatomi och dess samband med virkets strukturmekaniska egenskaper. Modeller för enskilda plankor som kan tas fram och analyseras i realtid, redan i produktionen på sågverk, ska ytterst bidra till att göra trä till ett ännu mer konkurrenskraftigt konstruktionsmaterial än vad det är idag.

Projektet är en del av forskningen i forskargruppen Träbyggnadsteknik.

Medarbetare