Projekt: Hälsofrämjande ämnen i havtorn; samverkansprojekt med Strandå  Ekologiska odlingar (Havtornsgården)

Projekt: Hälsofrämjande ämnen i havtorn; samverkansprojekt med Strandå ekologiska odlingar (Havtornsgården)

Målet med projektet var att fastställa innehållet av hälsofrämjande komponenter som askorbinsyra (vitamin C) och omega 3- och omega 7-fettsyror i produkter och råmaterial från Havtornsgården.

Detta projekt avslutades 2018.

Fakta om projektet

Projektledare
Maria Bergström
Medarbetare
Boel Lindegård, Anneli Lundgren
Finansiär
Konsultcheck från Regionförbundet Kalmar län
Tidplan
2016–2018
Ämne
Livsmedelsvetenskap (Institutionen för kemi och biomedicin, Fakulteten för hälso- och livsvetenskap)

Mer om projektet

Det är känt att havtorn innehåller rikligt med näringsmässigt intressanta ämnen men också att halterna varierar kraftigt beroende på sort och växtplats. Flera av dessa ämnen (till exempel vitamin C) är dessutom känsliga och kan brytas ned vid uppvärmning och andra processer. Det är därför intressant att fastställa halterna av dessa, och hur de påverkas vid tillverkningen av olika produkter.

Projektet är en del av forskningen i forskargruppen Livsmedelsvetenskap.

Medarbetare