bild på olika bönor och linser

Projekt: Hälsofrämjande baljväxter

En kost rik på baljväxter rapporteras minska risken för metabolt relaterade sjukdomar samtidigt som den gynnar miljön. Detta projekt syftar till att utvärdera hälsoeffekter av baljväxter samt att identifiera biomarkörer för baljväxtintag med kosten.

Fakta om projektet

Titel
Hälsofrämjande baljväxter – hälsopotential och identifiering av biomarkörer för intag med metabolomic och mikrobiomanalys
Projektledare

Cornelia Witthöft
Övriga projektmedlemmar
Cecilia Soto Thompson, Mohammed Hefni, Per Nilsson, Amanda Nilsson, Patrik Hellström, Linnéuniversitetet; Ingegerd Johansson, Anders Esberg, Umeå Universitet; Ali Moazzami, Sveriges Lantbruksuniversitet
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet, Umeå Universitet, Sveriges Lantbruksuniversitet
Finansiär
Forskningsrådet Formas
Tidsplan
1 jan 2017–31 dec 2024
Ämne
Livsmedelsvetenskap (Institutionen för kemi och biomedicin, Fakulteten för hälso- och livsvetenskap)

Vill du medverka i studien?

Just nu söker vi bara personer med typ 2-diabetes att medverka i studien. Läs mer om vad projektet handlar om nedan.

 

Mer om projektet

Projektet kommer att öka förståelsen av baljväxters biologiska effekter och tillhörande förklaringsmekanismer och kommer att ge underlag för myndigheters råd i folkhälsoarbetet och individens önskan att bidra till en hållbar miljö. För aktörerna inom jordbruket och livsmedelsindustrin kan projektets resultat bidra till utveckling av hälsosamma och attraktiva livsmedel.

Tre studier kommer att genomföras i projektet:

  • En populationsbaserad epidemiologisk studie
  • En randomiserad kontrollerad interventionsstudie med baljväxtbaserade livsmedel/ingredienser (se figur nedan)
  • En studie för identifiering av biomarkörer för baljväxtintag.

Traditionell nutritionsepidemiologi, metabolomik och multiplex analys av munnens och tarmens mikrobiom kommer att användas.

Projektet är en del av forskningen i forskargruppen Livsmedelsvetenskap och Kunskapsmiljö Linné Hållbar hälsa.

Medarbetare