man framför en kamera

Projekt: Historielandskap – ursprungsfolkens historia på den indonesiska ön Alor

Avhandlingen handlar om historia och historiebruk på den indonesiska ön Alor. Källmaterialet är i första hand intervjuer och observationer som delats med (informella) förvaltare av historietraditioner som förekommer bland ett tjugotal etnolingvistiska grupper. I avhandlingen presenteras en metod som kallas 'historyscapes' och som utvecklats av författaren för att hantera det rika och mångskiftande material som ingår i folkligt historiebruk.

Fakta om projektet

Projektledare
Emilie Wellfelt
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet
Tidsplan
Feb 2009-Sept 2016
Ämne
Historia (Institutionen för kulturvetenskaper, Fakulteten för konst och humaniora)