Hus översvämmat på grund av klimatförändringar

Projekt: Hur förberedda är svenska småhus för att anpassa sig till klimatförändringar?

Detta projekt ska analysera hur de kan påverka småhus i olika klimatzoner i Sverige – och hur det i sin tur kan inverka på byggföretag, försäkringsbolag, fastighetsbyråer och banker.

Fakta om projektet

Projektledare
Brijesh Mainali  
Övriga projektmedlemmar
Krushna Mahapatra, Aarthi Aishwarya Devendran, Georgios Pardalis, Linnéuniversitetet, Nik Vahid, Lunds universitet, Amin Moazami, NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet, Lunds universitet, NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Sparbanken Eken, Svensk fastighetsförmedling, Länsförsäkringar fastighetsförmedling, Fastighetsbyrån, Klimatfastigheter Småland AB
Finansiär
FORMAS
Tidsplan
1 Jan 2022 - Dec 2025
Ämnen
Hållbar byggd miljö (institutionen för byggd miljö och energiteknik, fakulteten för teknik)
Forskargrupp
Sustainable Built Environment Research (SBER)
Kunskapsmiljö Linné
Grön hållbar utveckling

Mer om projektet

Den globala uppvärmningen har långtgående konsekvenser på flera klimatparametrar, inklusive extrem hög eller låg nederbörd, extrema temperaturstegringar, värmeböljor, stormar och höjning av havsnivån. En höjning av havsnivån i kustområdena, framför allt i sydligaste delen av Sverige, kan på grund av stranderosion påverka bostäder och bosättningen i regionen negativt. Svenska meteorologiska och hydrologiska institutet (SMHI) har varnat för att nederbörden i Sverige kan öka med 10 till 40% under det kommande århundradet, vilket kan leda till att många småhus (särskilt de byggda före 70-talet) riskerar att får sina källare översvämmade. Ökad luftfuktighet och högre temperaturer ökar risken för mögel, röta (som förstör träets styrka) och insektsangrepp på byggnaden som då kräver högre underhållskostnader. På grund av klimatförändringar kan det bli förändringar i energianvändning, med ökat kylbehov på sommaren och minskat värmebehov på vintern. Djuprenovering av byggnader ger en möjlighet att hantera både anpassning till och begränsning av effekter från klimatförändringar.

Projektet kommer att

  • Utarbeta en fysisk karta över risker och skador som klimatförändringarna kan medföra i småhussektorn över hela Sverige. Utforska anpassningsåtgärder med hjälp av GIS-verktyg för byggnader i riskzoner där klimatförändringar kan ha extra stor påverkan.
  • Bedöma effekterna av klimatförändringar med avseende på hygrotermiska förhållanden (fukt) och energiprestanda hos vissa typiska småhus i olika klimatzoner.
  • Undersöka klimatförändringens påverkan på fastighetspriserna och marknaden och de ekonomiska fördelarna med att göra klimatsmarta renoveringar.
  • Analysera uppfattningar och beredskap hos aktörer både på utbud-och efterfrågansidan och utveckla en kollektiv strategi för utbud- och efterfrågesidan inom småhussektorn för att bekämpa påverkan från klimatförändringar.

Forskningsresultaten kommer att kunna vara till hjälp för mäklarfirmor och små- och medelstora företag inom byggbranschen kommer att ha möjlighet att förbereda och justera sina marknadsstrategier för småhus (med fokus på klimatanpassningsstrategin). Kartläggning av klimatrisker och skador kan vara hjälpsamt för försäkringsbolag (justering av försäkringspremier) och banker (utvärdering av risk vad gäller lån)

Projektet är en del av forskningen i forskargruppen Sustainable Built Environment Research (SBER) och i Kunskapsmiljö Linné Grön hållbar utveckling