undervisning

Projekt: Hur gör lärare (för att gynna elevers lärande) – metodik i vetenskapens namn

Syftet med detta projekt är att utveckla ny kunskap om relationen mellan klassrumsaktiviteter, inklusive hanteringen av ett specifikt innehåll (algebra), och lärande.

Detta projekt avslutades 2019.

Fakta om projektet

Projektledare
Constanta Olteanu
Tidsplan
2016-2019
Ämnen
– Matematikdidaktik (Institutionen för matematik, Fakulteten för teknik)
– Naturvetenskap

Mer om projektet

Projektet var en del av forskningen i forskningsplattformen Vägar till matematikens värld – ämneskunskap i didaktisk belysning.