Hus Charlie Fotot: Michael Dorn

Projekt: Hus Charlie

Hus Charlie är en kontorsbyggnad i trä i Växjö. Ett system för tillståndsövervakning har byggts in redan under byggfasen som är aktivt i drift sedan sommaren 2018. Byggnadens dynamiska och fuktrelaterade egenskaper mäts kontinuerligt sedan dess.

Fakta om projektet

Projektledare
Michael Dorn
Övriga projektmedlemmar
Carl Larsson, Osama Abdeljaber, Åsa Bolmsvik, Bertil Enquist, Jonas Klaeson, Anders Brandt
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet, SAAB, VÖFAB, JSB
Finansiär
Växjö kommun, Linnéuniversitetet, KK Stiftelsen, SBUF
Tidsplan
2016 – pågående
Ämnen
Byggteknik (institutionen för byggteknik, fakulteten för teknik)
Forskargrupp
Tillståndsövervakning av konstruktioner
Kunskapsmiljö Linné
Grön hållbar utveckling

Mer om projektet

Hus Charlie är ett fyra-vånings kontorshus i Växjö. Den lastbärande stomme består av balkar och pelare i limträ och bjälklagselement i KL-trä i sju skikt med en pågjutning i betong. Horisontalstabiliseringen sker genom två trapphus i betong och stålkryss i fasaden. Hus Charlie karaktäriseras därför som trä-betong hybridkonstruktion.

Redan under byggtiden installerades ett system för monitorering som är i drift sedan sommaren 2018. Systemet täcker olika områden: ytterväggarna med hänsyn till fukt och temperatur; fuktförhållanden i KL-träet; den dynamiska prestandan av hela byggnaden. Mätsystemet utvecklades ihop med Saab och Hus Charlie var första huset och prototypen för projekt därefter.

Byggnaden och resultat från mätningarna har publicerats i vetenskapliga artiklar, konferensbidrag, och i examensarbeten. Samarbetet med Vöfab, som är ägare och förvaltare för byggnaden, har varit väldigt lyckat under åren. Deras öppenhet för forskning och behov för ytterligare tester eller mindre delprojekt uppskattas. Växjö kommun har bidragit med delfinansieringen.

Projektet är en del av forskningen i forskargruppen Tillståndsövervakning av konstruktioner inom området byggteknik samt ingår i Kunskapmiljö Linné: Grön hållbar utveckling.