Kopparstick med en blomma

Projekt: Huseby i världen

Joseph Stephens var en av många unga skandinaviska män på 1860-talet som valde att göra karriär i det koloniala Indien. Det brittiska imperiets stora arbetsmarknad, som präglades av rörlighet och entreprenörskap, gjorde det möjligt för honom att skapa en förmögenhet som kontraktör vid ett järnvägsbygge.

Fakta om projektet

Projektledare
Professor Gunnel Cederlöf
Övriga projektmedlemmar
Sofie Magnusson, projektledning, vd Huseby Bruk, professor Margareta Petersson, Dr Henrik Chetan Aspengren, Dr Arun Kumar, Dr Kawal Deep Kour, Dr Eleonor Marcussen, docent Malin Lennartsson, Linnéuniversitetet, Marcus Brunskog (Mot nya höjder), Lars Pålsson (Tekniska museet), Marie Mårtensson (Naturrum), Anette Färdig, Huseby Bruk.
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet, Huseby Bruk AB
Finansiär
Familjen Kamprads stiftelse
Tidsplan
1 Jan 2016–31 Dec 2019
Ämne
Historia (institutionen för kulturvetenskaper, Centre for Concurrences in Colonial and Postcolonial Studies, fakulteten för konst och humaniora).

Mer om projektet

Joseph Stephens var en av många unga skandinaviska män på 1860-talet som valde att göra karriär i det koloniala Indien. Det brittiska imperiets stora arbetsmarknad, som präglades av rörlighet och entreprenörskap, gjorde det möjligt för honom att skapa en förmögenhet som kontraktör vid ett järnvägsbygge. Stephens var också en av många européer – danskar och tyskar – som köpte jordbruksmark i ett Småland som präglades av fattigdom och emigration. Det var förmögenheten från Indien som betalade för järnbruket Huseby Bruk utanför Växjö. När Stephens lämnade Indien samlade han all sin dokumentation från järnvägsbygget i en liten kista som till för några år sedan har stått oupptäckt på Husebys vind. De dokumenten är nu en källa till historisk information som kan förändra vår kunskap om Smålands och södra Skandinaviens väg till ett modernt samhälle.

Forskning i projektet "Huseby i världen" visar både inflödet av kunskap och kapital till Småland från det brittiska imperiet och Indien, och ett fortsatt utbyte mellan entreprenörer inom globala nätverk där Joseph Stephens spelade en aktiv roll. Vi får också kunskap om det koloniala Indien ur ett perspektiv långt ner i samhällshierarkierna där underentreprenörer och egendomslösa arbetare verkade.

"Huseby i världen" är ett integrerat forsknings- och pedagogiskt projekt i ett samarbete mellan Linnéuniversitetet och Huseby Bruk AB. Idag är Huseby Bruk ett kulturcentrum. Historisk forskning omvandlas genom pedagogiska program på Huseby Bruk till kunskap för allmänheten och speciellt för skolungdomar. "Huseby i världen" lägger också en bra grund för en integrerad forsknings- och utbildningsmiljö i historia.

I Linnéuniversitetets arkiv finns en stor samling dokument som visar järnbruket Huseby Bruks historia över många hundra år. Det omfattar Huseby Bruks godsarkiv och ett antal mindre arkiv över personer med stark anknytning till Huseby Bruk under 1800- och 1900-talen. Arkivet fick ett viktigt tillskott när en ny samling dokument hittades på Husebys vind och överfördes till Linnéuniversitetet 2008. I vindsförrådet upptäcktes en kista som brukets ägare Joseph Stephens ställt undan ungefär 130 år tidigare. Stephens var den godsägare som gjöt nytt liv i Husebys ekonomi och verksamhet under Smålands djupa ekonomiska kris på 1800-talet. Detta gjordes möjligt genom den förmögenhet som Stephens skapade i det koloniala Indien där han arbetade som underentreprenör vid ett stort järnvägsbygge under 1860-talet. När han lämnade Indien samlade han all sin dokumentation i den lilla kistan som till för ett antal år sedan har stått oupptäckt på vinden.

Joseph Stephens var en av många unga skandinaviska män på 1860-talet som valde att göra karriär i det koloniala Indien. Det brittiska imperiets stora arbetsmarknad, som präglades av rörlighet och entreprenörskap, gjorde det möjligt för honom att skapa en förmögenhet vid järnvägen. Stephens var också en av många européer – danskar och tyskar – som köpte jordbruksmark i ett Småland som präglades av fattigdom och emigration. Dokumenten som fanns i kistan på vinden är nu en källa till historisk information som kan förändra vår kunskap om Smålands och södra Skandinaviens väg till ett modernt samhälle.

Genom projektet "Huseby i världen" kan vi se hur denna historia är knuten till Indien och till det brittiska imperiet. Det visar både inflödet av kunskap och kapital till Småland från det koloniala Indien, och ett fortsatt utbyte mellan entreprenörer inom globala nätverk där Joseph Stephens på Huseby spelade en aktiv roll. Vi får också kunskap om det brittiska imperiet i det indiska samhället ur ett perspektiv långt ner i samhällshierarkierna.

Huseby Bruk är idag ett kulturcentrum. "Huseby i världen" är ett integrerat forsknings- och pedagogiskt projekt i ett samarbete mellan Linnéuniversitetet och Huseby Bruk AB. Historisk forskning omvandlas genom pedagogiska program på Huseby Bruk till kunskap för allmänheten och speciellt för skolungdomar. "Huseby i världen" lägger också en bra grund för en integrerad forsknings- och utbildningsmiljö i historia vid Linnéuniversitetet. Arbetet sker också i samarbete med forskare vid School of Historical Studies, Jawaharlal Nehru University i New Delhi, Indien, och Centre for Modern Indian Studies, Georg-August-Universität Göttingen i Tyskland.

Publikationer

  • Bubb, Alexander, 'An Element of Risk: the Corrupt Contractor in Indian Fiction and Film, 1886-1983', Cambridge Journal of Postcolonial Literary Inquiry, 4: 1 (2017)
  • Bubb, Alexander, 'Class, Cotton and "Woddaries": a Scandinavian Railway Contractor in Western India, 1860-69', Modern Asian Studies, 51: 5 (2017), pp. 1369-1393.
  • Bubb, Alexander, 'Reading by Chance in a World of Wandering Texts', in Elleke Boehmer, Rouven Kunstmann, Priyasha Mukhopadhyay and Asha Rogers (eds.), The Global Histories of Books: Methods and Practices (Basingstoke: Palgrave, 2017).
  • Krishnan, Radhika, 'Contracting and Sub-contracting in British India: Exploring the Dynamics of Railway Building through Joseph Stephens', in Kristina Myrvold and Soniya Billore, Eds., India: Research on Cultural Encounters and Representations at Linnaeus University, (Halmstad: Makadam förlag, 2017).
  • Nite, Dhiraj, 'A Fortune Maker: The Life and Business of JSF Stephens in India and Scandinavia, 1860-1869', English language article, translated into 'En lycksökare: Joseph Stephens liv och affärer i Indien och Skandinavien', in Margareta Petersson, Ed. Huseby i världen. Arkiv förlag.
  • Nite, Dhiraj, 'Labor, Wages, and Living Standards of Working People: Early Modern and Colonial India, 1600-1870', in Kristina Myrvold and Soniya Billore, Eds., India: Research on Cultural Encounters and Representations at Linnaeus University, (Halmstad: Makadam förlag, 2017).
  • Petersson, Margareta, 'A Danish Family in India: Gendered Colonial Upbringing, Everyday Life, and Cultural Encounters', in Kristina Myrvold and Soniya Billore, Eds., India: Research on Cultural Encounters and Representations at Linnaeus University, (Halmstad: Makadam förlag, 2017).