filmning

Projekt: iBali – democratising knowledge through creative storytelling in urban African schools

Målet med projektet iBali är att skapa ett internationellt nätverk i Afrika som tillämpar konstnärliga och humanistiska tillvägagångssätt för att ta upp sociala frågor på secondary school-nivå i Afrika.

Fakta om projektet

Projektledare vid Linnéuniversitetet
Chris High
Övriga projektmedlemmar
Alison Buckler, Open University, Storbritannien; Oga Steve Abah, Ahmadu Bello University, Nigeria; Joanna Wheeler, University of Western Cape, Sydafrika; Fred Keraro, Egerton University, Kenya
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet; Open University, Storbritannien; Ahmadu Bello University, Nigeria; University of Western Cape, Sydafrika; Egerton University, Kenya
Finansiär
UK Arts and Humanities Research Council
Tidsplan
Nov 2017-nov 2018
Ämne
Freds- och utvecklingsstudier (Institutionen för samhällsstudier, Fakulteten för samhällsvetenskap)

Mer om projektet

Detta nätverk samlar ett team av erfarna forskare från Sydafrika, Nigeria, Kenya, Sverige och Storbritannien som kommer att arbeta med afrikanska forskare och utövare inom området tidig karriärutveckling.

Tanken är att dela med sig av erfarenheter av högkvalitativa, etiska, lokalt engagerade, kulturellt lämpliga, deltagande berättande forskningsmetoder för att arbeta med lärare och elever för att ta itu med utestängningar av lärande.

Två workshopar kommer att äga rum under 2018, en i Sydafrika och en i Kenya. De finansierade aktiviteterna kommer att skapa förutsättningar och relationer för att upprätthålla ett fortgående nätverk för att stödja, belysa och tillämpa resultaten av detta viktiga arbete inom och utom Afrika.

Deltagande forskare inom tidig karriärutveckling kommer att handledas i projektutveckling och forskningsfinansiering, samt delta i workshopaktiviteter för att utveckla sina färdigheter i att engagera sig i afrikanska skolor genom berättande metoder.

Projektet är en del av forskningen i forskargruppen Linnaeus University Centre for Concurrences in Colonial and Postcolonial Studies.