allmän projektbild

Projekt: ICT 4 Self-Care

Detta forskningsprogram har fyra delprojekt för utveckling av IKT-stöd för egenvård: en interaktiv mobil app för stöd för egenvård efter dagkirurgi, fysisk träning för personer med hjärtsvikt med hjälp av Wii-bowling, påminnelsefunktion för egenvård för sår, samt en hemsida som stöd för anhöriga som vårdar.

Fakta om projektet

Projektledare vid Linnéuniversitetet
Linda Askenäs
Övriga projektmedlemmar vid Linnéuniversitetet
Jan Aidemark
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet, Linköpings universitet, Hälsohögskolan vid Jönköping university
Finansiär
Forte (20 miljoner kr totalt, varav 1,3 miljoner vid Linnéuniversitetet)
Tidsplan
Dec 2014-dec 2020
Ämne
Informatik (Institutionen för informatik, Fakulteten för teknik)
Webbplats
http://ict4self-care.com

Mer om projektet

Dessa fyra områden studeras sedan ur tre perspektiv:

  • Co-designmetoder
  • Social selektivitet
  • Samhällskostnader

Linnéuniversitetet bedriver forskning kring co-designmetoder och dessas inverkan på utveckling och användning av IKT (informations- och kommunikationsteknik) för egenvård.

Projektet är en del av forskningen i forskargruppen Designing for Innovation and Learning.