collage

Projekt: Identifiering av ytdefekter på trä genom optisk skanning

Syftet med detta forskningsprojekt är att få ökad kunskap om och bättre förståelse för hur olika egenskaper hos trä och ytfel hos träskivor kan identifieras och detekteras på ett tillförlitligt sätt, och hur en sådan identifiering kan användas för att öka värdet för träindustrin.

Fakta om projektet

Projektledare
Anders Olsson
Övriga projektmedlemmar
Jan Oscarsson, Tadios Sisay Habite, Osama Abdeljaber
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet, ProWood
Finansiär
KK-stiftelsen
Tidsplan
2017–2022
Ämne
Byggteknik (Institutionen för byggteknik, Fakulteten för teknik)

Mer om projektet

Trä är ett ortotropiskt och mycket inhomogent material med olika mekaniska egenskaper i sina tre huvudriktningar. Detta gör det svårt att noggrant bestämma träets fysiska och mekaniska egenskaper.

Inhomogeniten orsakas huvudsakligen av ojämn spridning av olika defekter, till exempel kvistar, över träskivan. Detektering av dessa ytfel, såsom levande och döda kvistar, och viktiga egenskaper hos virket, exempelvis förekomst av märg, görs för närvarande med begränsad kapacitet och noggrannhet.

Syftet med detta forskningsprojekt är att få ökad kunskap om och bättre förståelse för hur olika egenskaper hos trä och ytfel hos träskivor kan identifieras och detekteras på ett tillförlitligt sätt, och hur en sådan identifiering kan användas för att öka värdet för träindustrin. Trä från olika träslag i Sverige kommer att samlas in och därefter skannas med hjälp av en optisk laserskanningsmaskin.

I forskningsprojektet kopplas empirisk data från skanningsprocessen samman med relevanta teorier om trä, vilket möjliggör utveckling av matematiska algoritmer och datorsimuleringar. Resultaten kan tillämpas vid gradering av såväl utseende, inom exempelvis golv- och fönsterindustrin, som styrkor för trävaruprodukter. Vidare kan kunskapen tillämpas i träindustrin för att optimera produktion och utnyttjande av träets fulla estetiska och strukturella potential.

Projektet är en del av forskningen i forskargruppen Hållfasthetssortering av virke.

Medarbetare