Avtalsdokument

Projekt: Imperialistisk expansion och interkulturell diplomati: Internationella avtal och förhandlingar i Sydostasien (1750−1920)

Detta globalhistoriska forskningsprogram undersöker den ofta undanskymda roll som internationella avtal spelade i den imperialistiska expansionen. Genom att systematiskt studera alla de cirka 500 avtal som skrevs mellan en europeisk, amerikansk eller japansk kolonialmakt och ett rike i Sydostasien från omkring 1750 till 1920, syftar programmet till att generera nya teoretiska perspektiv på den moderna imperialismen ur ett interkulturellt perspektiv.

Fakta om projektet

Projektledare
Stefan Eklöf Amirell
Övriga projektmedlemmar
Hans Hägerdal, Linnéuniversitetet
Eleonora Poggio, Linnéuniversitetet
Birgit Tremml-Werner, Linnéuniversitetet
Isak Kronberg, Linnéuniversitetet
Simon Ottosson, Linnéuniversitetet
Ariel Lopez, University of the Philippines, Filippinerna
Preedee Hongsaton, Thammasat University, Thailand
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet, University of the Philippines, Leiden University, Thammasat University.
Finansiär
Vetenskapsrådet
Tidsplan
1 januari 2022 – 30 juni 2028
Ämne
Historia
Webbplats
https://sea-treaties.org/ 

Mer om projektet

Den första delen av forskningen fokuserar på avtalens innehåll och karaktär och bygger på de originaldokument som finns bevarade i arkiv i Asien, Europa och USA. Forskarna jämför de olika versionerna av avtalen på olika språk och analyserar hur de uppfattades, både bokstavligt och symboliskt, i olika kulturella sammanhang.

Den andra delen består av djupstudier av cirka tio avtalsförhandlingsprocesser. Inom ramen för dessa ingick parterna flera på varandra följande avtal under lång tid. Genom att studera förstahandskällorna till de möten och förhandlingar som processerna involverade, syftar programmet till att förstå de inblandade asiatiska, europeiska och amerikanska aktörernas motiv och prioriteringar. Därmed kan en större teoretisk förståelse skapas för den moderna imperialismens spridning i Sydostasien och på andra håll i världen.

Alla tillgängliga versioner av avtalen publiceras efterhand på programmets plattform på internet och blir därmed för första gången öppet tillgängliga, liksom analyserna av avtalen och förhandlingarna.

Projektet är en del av forskningen i: 
Centre for Concurrences in Colonial and Postcolonial Studies
Cluster for Colonial Connections and Comparisons

Läs mer om:
Isak Kronbergs doktorandprojekt Gender, Diplomacy and Imperialism: How non-male actors and transgender practices shaped the colonial world of 19th century maritime Southeast Asia

Medarbetare vid Linnéuniversitetet

Bild högst upp:

Signaturer och sigill från ett avtal mellan sultan Hamengkubuwono II av Yogyakarta och guvernören för Nederländska Ostindien (Indonesien), Leonard du Bus de Gisignies, från 1826. Den vänstra kolumnen är skriven på javanska och den högra på nederländska (Nationaal Archief, Haag).