Fig. Neurons

Projekt: Information, kodning och biologisk funktion: livets dynamik (DYNALIFE)

Målet med projektet är att bidra till framväxten av två nya vetenskapliga discipliner: molekylärbiologi och informationskommunikationsteori.

Fakta om projektet

Projektets namn
CA21169 - Information, kodning och biologisk funktion: livets dynamik (DYNALIFE)
Projektledare vid Linnéuniversitetet

Andrei Khrennikov
Övriga projektmedlemmar
EU-nätverket knyter samman ett 80-tal forskare från europeiska universitet.
Deltagande organisationer
Linnaeus University, CNR, CBIC, Kepler University, Prague University, Manheim University
Finansiär
EU COST
Tidsplan
1 jan 2023-31 dec 2025
Ämne
Matematik (institutionen för matematik, fakulteten för teknik)
Webbplats
https://www.cost.eu/actions/CA21169/

Mer om projektet

I mitten av nittonhundratalet växte två nya vetenskapliga discipliner fram med kraft: molekylärbiologi och informationskommunikationsteori. I början var korsbefruktningen så djup att termen genetisk kod var allmänt accepterad för att beskriva betydelsen av tripletter av mRNA (kodoner) som aminosyror. Men idag har en sådan synergi inte utnyttjat de svindlande framstegen inom de två disciplinerna och ger fler utmaningar än svar. Dessa utmaningar är inte bara av stor teoretisk relevans utan representerar också oundvikliga milstolpar för nästa generations biologi: från personlig genetisk terapi och diagnos, till artificiellt liv, till produktion av biologiskt aktiva proteiner. Dessutom är frågan intimt kopplad till ett paradigmskifte som behövs inom teoretisk biologi, banbrytande för länge sedan i Europa, och som kräver kombinerade bidrag från discipliner långt utanför det biologiska området.

Användningen av information som begreppsmetafor behöver omvandlas till kvantitativa och prediktiva modeller som kan testas empiriskt och integreras i en enhetlig syn. Att lyckas med dessa uppgifter kräver ett brett tvärvetenskapligt tillvägagångssätt, och Europa är unikt placerat för att bygga ett världsledande nätverk för att ta itu med en sådan strävan.

Syftet med denna åtgärd är att knyta samman involverade forskargrupper i hela Europa till ett starkt nätverk som främjar innovativ och genomslagskraftig multi- och tvärvetenskaplig forskning och samtidigt utveckla en stark spridningsverksamhet som syftar till att bryta kommunikationsbarriärerna mellan discipliner, att forma unga forskare och att föra fältet närmare en bred publik.

Projektet är en del av forskningen i forskargruppen International Center for Mathematical Modeling (ICMM)