symbol för Innovationslänken

Projekt: Innovationslänken för IT och industri i Kronoberg

Innovationslänken är ett samverkansprojekt för ökad innovation bland små och medelstora företag inom IT och industri i Kronobergs län. Projektet ska hjälpa företag få kunskap, nätverk och verktyg för innovation, i syfte att öka produktion och tillväxt.

Fakta om projektet

Projektledare vid Linnéuniversitetet
Diana Unander
Övriga projektmedlemmar vid Linnéuniversitetet
Miguel Salinas, Soniya Billore och Peter Jonsson
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet, Videum Science Park, Campus Ljungby
Finansiärer
Europeiska regionala utvecklingsfonden via Tillväxtverket samt Region Kronoberg
Tidsplan
1 jan 2021–febr 2023
Ämne
- Datavetenskap (Institutionen för datavetenskap och medieteknik, Fakulteten för teknik)
- Design (Institutionen för design, Fakulteten för konst och humaniora)
- Marknadsföring (Institutionen för marknadsföring, Ekonomihögskolan)

Mer om projektet

Under projektet kommer det att genomföras aktiviteter i syfte att ge små och medelstora företag den kunskap och de verktyg de behöver för att:

  1. Öka kunskapen kring vikten av innovation, forskning och utveckling.
  2. Investera mer tid och resurser i forskning och utveckling.
  3. Hitta till samarbeten med forskare och studenter.
  4. Utveckla sina affärsmodeller.

Projektet strävar efter att få studenter och forskare att samarbeta med företagen för att utveckla och utbyta kunskap, samt gemensamt ta fram lösningar på aktuella utmaningar. Gemensamma intresseområden från näringslivet och akademin kan då bli en bas för forskning som både håller hög vetenskaplig kvalitet och leder till ett mer innovativt och konkurrenskraftigt näringsliv.

Projektet riktar sig till små och medelstora företag inom industri, tillverkning, IT och kommunikation i Kronobergs län. Målet är att öka företagens FoU-investeringar, öka produktiviteten och bidra till länets ekonomiska tillväxt. 

Se även information hos Videum och Campus Ljungby.

Medarbetare

Finansiärer

finansiärernas logotyper