allmän projektbild

Projekt: Innovativ produkt av modifierat björkträ för byggnadstillämpningar (InnoBjörk)

Projektet InnoBjörk är tänkt att ge lösningar på hur mervärdesprodukter kan tillverkas av svenskt björkträ med hjälp av den innovativa gröna tekniken "trämodifiering".

Fakta om projektet

Projektledare
Reza Hosseinpourpia
Övriga projektmedlemmar
Sheikh Ali Ahmed
Finansiär
J. Gust. Richert stiftelse
Tidsplan
1 jan 2023–31 dec 2024
Ämne
Skog och träteknik (Institutionen för skog och träteknik, Fakulteten för teknik)

Mer om projektet

Björken är, kommersiellt sett, en av de viktigaste lövträdsarterna i södra Sverige. Det är en ljuskrävande pionjärart som växer i både blandade och rena bestånd.

Björkträdet kännetecknas dock av sin dåliga dimensionsstabilitet och biologiska hållbarhet, särskilt när det utsätts för utomhusmiljön. Dessutom resulterar produktionen av björk i hållbart skötta skogar och efter olika gallringsprogram i virke med olika kvaliteter och storlekar.

Därför används den svenska björken huvudsakligen för massaframställning och ved, vilket är en marginell fördel för skogsägarna. Användningen av björkved inom byggnadsindustrin kräver en betydande förbättring av dess inneboende egenskaper.

InnoBjörk-projektet är avsett att ge lösningar för hur mervärdesprodukter kan tillverkas av svenskt björkträ med hjälp av den innovativa gröna tekniken "trämodifiering". De nya produkterna (fasad och golv) kommer att stärka den hållbara användningen av björkträ i byggnader.

Projektet är en del av forskningen i forskargruppen Forest Products och Kunskapsmiljö Linné Avancerade material och Grön hållbar utveckling.

Medarbetare