montage med läkare som håller en genomskinlig hjärna i handen

Projekt: Innovativa digitala kompetens- och undervisningsmetoder för effektiv hälsoutbildning i Libanon och Syrien

Projektet syftar till att främja framstående, kreativa och innovativa metoder för digital undervisning och lärande med hjälp av avancerade IKT-lösningar, för att förbättra kvaliteten på hälsoutbildningar. Målet är att personer som tar examen ska vara bra förberedda för att anpassa sig till varierande vårdmiljöer, att uppfylla de förväntningar som ställs av samhället och att upprätthålla hälsoförhållandena i Libanon och Syrien.

Fakta om projektet

Projektledare
Mosad Zineldin
Övriga projektmedlemmar vid Linnéuniversitetet
Valentina Vasicheva
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet
Università degli studi di Genova, Italien
Universidade de Santiago de Compostela, Spanien
Unione della Università del Mediterraneo (UNIMED), Italien
Lebanese University, Libanon
Beirut Arab University, Libanon
Lebanese International University/Diplomax, Libanon
Modern University for Business & Science, Libanon
Damascus University, Syrien
Arab International University, Syrien
University of Hama, Syrien
Finansiär
EU, Erasmus+ capacity building in higher education programme (598243-EPP-1-2018-1-SE-EPPKA2-CBHE-JP)
Tidsplan
15 november 2018–14 november 2021
Ämne
Fakulteten för hälso- och livsvetenskap
Webbplats
http://digihealth-eu.aiu.edu.sy

Mer om projektet

Projektet syftar till att uppnå följande specifika mål:

  1. Stödja libanesiska och syriska högre utbildningsinstitutioner för att implementera ny, effektiv teknik för att utveckla digitala färdigheter och undervisningsmetoder för ett aktivt och samarbetande lärande. Detta kan göras genom utbildning av hälsopedagoger om digitala färdigheter och användning av digitala plattformar, digitala verktyg och appar för att ställa samman och utbyta e-resurser (tillämpningar och goda exempel). Projektet kommer också att fungera som ett kompetenscentrum (samling av experter inom undervisning) och ett kluster av olika ämnen (medicin, vård, folkhälsa etc).
  2. Utveckla kompetensen hos akademisk personal inom hälso- och sjukvårdsämnen vid libanesiska och syriska högskolor i att använda moderna pedagogiska och didaktiska metoder för innovativa miljöer inom undervisning och lärande med IKT, där eleverna bygger sin kunskap genom erfarenheter och reflektioner. Detta kan ske genom utbildning av utbildare-sessioner om innovativa tekniker för undervisning och lärande som spelifiering (gamification) och virtuell verklighet.
  3. Öppna upp högskolutbildning i Libanon och Syrien för att integrera flyktingar, interna flyktingar och elever från missgynnade grupper i inkluderande, virtuella klassrumsmiljöer. Detta kan uppnås genom att utveckla e-moduler och e-läroplaner för ett antal moduler mot en blandad inlärningsmodell inom hälso- och sjukvårdsämnen.

Medarbetare

Logotyp, Erasmus+