ljus foto av en scen

Projekt: InKuiS – Innovativt kulturentreprenörskap i samverkansforskning

Att tänka och agera entreprenöriellt handlar om att vara kreativ, innovativ och utveckla nya sätt att verka med förmågan att kombinera existerande verksamheter, praktiker och idéer för att organisera dem på nya sätt.

Projektet InKuiS samlar forskare från tre fakulteter på Linnéuniversitetet. Vi samverkar med ett 70-tal regionala och nationella partners.

I InKuiS arbetar vi utifrån tanken att utvecklad kulturentreprenöriell skicklighet frodas genom kunskapsuppbyggnad i samverkan.

Läs mer om projektet här.