allmän illustrationsbild på linnea

Projekt: Integrated solutions for ambitious energy refurbishment of private housing (INNOVATE)

Målet med detta projekt är göra det möjligt att genomföra energieffektiva ombyggnader av privata hus som sparar minst 50 procent energi runt om i Europa. Detta ska ske genom att man utvecklar och lanserar integrerade paket för energieffektivisering riktade mot husägare.

Fakta om projektet

Projektledare
Det europeiska nätverket Energy Cities
Projektmedlemmar vid Linnéuniversitetet
Krushna Mahapatra
Deltagande organisationer
Ett konsortium bestående av 13 partner från 11 EU-länder, koordinerat av Energy Cities
Finansiär
Horizon 2020
Tidsplan
1 juni 2017-30 maj 2020
Ämne
Institutionen för byggd miljö och energiteknik, Fakulteten för teknik

Mer om projektet

Konsortiet bakom projektet koordineras av Energy Cities, ett europeiskt nätverk med lokala aktörer inom energiomvandling. Nätverket består av finansiella experter inom området och en blandning av lokala och regionala myndigheter, energiorgan och privat näringsliv.

Deras gemensamma mål är att övervinna marknadshinder för att genomföra energieffektiva ombyggnader av privata hus och starta ambitiösa pilotprogram som siktar på att spara minst 50 procent energi på elva platser. Detta ska ske genom att man utvecklar och lanserar integrerade paket för energieffektivisering riktade mot husägare.

Linnéuniversitetets del i projektet är Work package 3 (WP3) som har beskrivningen Transfer the knowledge through large-scale capacity building och målet att utveckla kapacitet hos intressenter från den offentliga, privata och finansiella sektorn för att genomföra integrerade energieffektiviseringstjänster och underlätta för husägarnas tillgång till långsiktig finansiering inom hela EU. WP3 består av två delar – dels att skapa minst elva workshopar och elva webbseminarier på nationell nivå på det lokala språket, det vill säga minst ett av varje i alla deltagande länder, dels att skapa två av varje på gemensam nivå på engelska. Målet med de senare är att nå alla EU-länder.

Projektet är en del av den forskning som bedrivs i forskargruppen Sustainable Built Environment Research.