reningsanläggning

Projekt: Interactive water management (IWAMA)

Projektet Interactive water management (IWAMA) ska förbättra resurseffektiviteten vid hantering av avloppsvatten i Östersjöregionen, genom att utveckla kunskaper hos operatörer av avloppsreningsverk och genomföra pilotinvesteringar i energieffektivitet och smidig slamhantering. Målet är ett minskat näringsflöde till Östersjön.

Projektet avslutades 2020.

Fakta om projektet

Projektledare
William Hogland
Övriga projektmedlemmar vid Linnéuniversitetet
Fabio Kaczala, Jelena Lundström, Yahya Jani och Juris Burlakovs
Deltagande organisationer

Finansiär
Interreg Baltic Sea Region Programme 2014-2020
Tidsplan
Mars 2016–april 2019
Ämne
Miljöteknik (Institutionen för biologi och miljö, Fakulteten för hälso- och livsvetenskap)
Webbsida
Iwama.eu

Mer om projektet

Partner i IWAMA-projektet har, i samarbete med Baltic Sea Challenge Network, genomfört frivilliga åtaganden för att skapa ett bättre tillstånd hos Östersjön i samband med projektet.

Läs mer på projektets engelska sida.