två spelpjäser med pratbubblor

Projekt: Interaktiva simuleringar i professionsutbildningar

Syftet med detta projekt är att använda interaktiva simuleringar i professionsutbildningar, för att i trygg miljö öva förmågor och färdigheter som kan stärka självtilliten i svåra möten i den framtida yrkesutövningen.

Fakta om projektet

Projektledare
Kerstin Hansson
Övriga projektmedlemmar
Anneli Marceteau
Finansiär
Kunskapsmiljö Linné Digitala transformationer, Kunskapsmiljö Linné Utbildning i förändring, Rådet för utbildning och lärande
Tidsplan
Nov 2021–2023
Ämne
Pedagogik (Institutionen för didaktik och lärares praktik, Fakulteten för samhällsvetenskap)

Mer om projektet

Detta projekt avser att utveckla ett tvärvetenskapligt, fakultetsövergripande samarbete genom att tillsammans utveckla, använda och utvärdera metoder för träning av svåra situationer i professionsutbildningar vid institutionen för hälso- och vårdvetenskap (fakulteten för hälso- och livsvetenskap) och institutionen för didaktik och lärares praktik (fakulteten för samhällsvetenskap): specialistutbildningar inom akutsjukvård och lärarutbildningar.

Den gemensamma grunden utgörs av utbildningar till yrken där svåra möten behöver hanteras i yrkesutövningen och därmed övas inom ramen för utbildningarna. Interaktiva simuleringar erbjuder denna möjlighet att träna studenterna i olika slags svåra möten. Sådan övning i trygg miljö på situationer som inte är möjliga att träna på, varken på annat sätt inom utbildningarna eller inom ramen för VFU, bidrar förhoppningsvis till ökad självtillit i den framtida yrkesutövningen och därmed till hållbara yrkesmänniskor. Dessutom kan vid simuleringar misstag bilda grunden för utveckling av professionskompetens utan att riskera att åsamka någon skada, vilket annars kan utgöra ett etiskt dilemma.

Projektet är en del av forskningen i Kunskapsmiljö Linné Utbildning i förändring.

Medarbetare