Illustration: Marginaliseringsprocessen, illustrerad av primära och sekundära gränser som ger upphov till etiska toppar och därmed uttryck i ritualer som leder till konflikt mellan etik, värderingar och gränser.

Projekt: Internationell gästprofessor i systemtänkande för hållbarhet

Detta projekt omfattar en tvåårig tjänst som gästprofessor inom systemtänkande för hållbarhet. Det syftar till att påverka miljö- och sociala frågor som har betydelse för människors liv.

Illustration: Marginaliseringsprocessen, illustrerad av primära och sekundära gränser som ger upphov till etiska toppar och därmed uttryck i ritualer som leder till konflikt mellan etik, värderingar och gränser.

Fakta om projektet

Projektledare
Anita Mirijamdotter
Övriga projektmedlemmar
Gerald Midgley, Arianit Kurti och Sadaf Salavati, Linnéuniversitetet
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet; University of Hull, England
Finansiär
KK-stiftelsen
Tidsplan
1 sept 2020–31 aug 2022
Forskningsämne
Informatik (Institutionen för informatik, Fakulteten för teknik)

Mer om projektet

Systemtänkande är ett kraftfullt tillvägagångssätt som gör det möjligt för oss att se, förstå och navigera komplexitet inklusive de utmaningar och möjligheter inom de sociopolitiska och naturliga ekosystem som beslutsfattarna konfronteras med, och i vilka våra företag och organisationer verkar. Begreppet har en lång historia, med början på 1950-talet.

Ökningen av antalet publikationer som använder detta nyckelord har varit exponentiell sedan slutet av 1980-talet. FN, WHO och OECD har alla nyligen stöttat systemtänkande, och det finns idag fler utlysningar i Storbritannien för forskningsförslag som efterfrågar en systemansats än en enskild forskargrupp kan hantera. Dessutom har "utövare av systemtänkande" nyligen erkänts av den brittiska regeringen som ett yrke, vilket innebär att lärlingsutbildningar kan finansieras genom det brittiska nationella skattesystemet.

Detta projekt är därför en möjlighet att främja systemtänkande i relation till att ta sig an de globala målen och utveckla denna expertis vidare i Sverige, och vid Linnéuniversitetet. Professor Gerald Midgley har lång erfarenhet av att arbeta internationellt inom akademin och i ett flertal olika projekt som involverar företag och organisationer.

Aktiviteterna inom detta projekt fokuserar huvudsakligen på forskning relaterad till systemtänkande för hållbarhet. Tjänsten som gästprofessor i systemtänkande för hållbarhet syftar till att påverka miljö- och sociala frågor som har betydelse för människors liv. Projektet omfattar seminarier, föreläsningar och interaktion som ökar medvetenheten om hållbarhetsfrågor, i relation till diverse forskningsämnen, och diskussioner om hur dessa frågor kan hanteras. Ytterligare aktiviteter i projektet fokuserar på framtida utbyten mellan våra universitet, det vill säga University of Hull i Storbritannien och Linnéuniversitetet.

Projektet är en del av forskningen i forskargruppen Linnaeus University Systems Community (LNU-STC).

Medarbetare