Grafik: Linneablommor

Projekt: Interprofessionella, studentdrivna, primära, medicinska vårdkliniker: samarbete inom universitet-företag-kunskapstriangel/ I Care

Projektet syftar att förmedla kunskaper, färdigheter och attityder som gör det möjligt för framtida akademisk och icke-akademisk vårdpersonal att fungera effektivt i en universitets-företagssamverkan. Projektet utvecklar och etablerar "I Care"-center och -kliniker som tillhandahåller utbildning, forskning, primärvårdspatientbehandling och samhällsengagemang.

Fakta om projektet

Projekts fullständiga namn
Interprofessionella, studentdrivna, primära, medicinska vårdkliniker: samarbete inom universitet-företag-kunskapstriangel/ I CARE (Erasmus+ Capacity Building in Higher Education 618674-EPP-1-2020-1-SE-EPPKA2-CBHE-JP)
Projektledare
Mosad Zineldin
Övriga projektmedlemmar
Valentina Vasicheva
Deltagande organisationer

Project partners:

 1. Linnaeus University, Sweden
 2. Genoa University, Italy
 3. Technical University of Crete, Greece
 4. Tallinn University of Technology, Estonia
 5. The Institute for the Danube Region and Central Europé, Austria
 6. Alexandria University, Egypt
 7. Assiut University, Egypt
 8. Al-Azhar University, Egypt 
 9. Helwan University, Egypt
 10. Badr University, Egypt
 11. The British University in Egypt, Egypt –
 12. International Academy for Applied Science and Technology, Egypt
 13. Notre Dame University, Lebanon
 14. Beirut Arab University, Lebanon
 15. Modern University for Business and Science, Lebanon
 16. Lead Healthcare Consultancy, Lebanon 

Associate partners:

 1. International cardiac centre (ICC), Egypt
 2. The German hospital in Alexandria , Egypt
 3. Sibline governmental hospital, Lebanon
 4. Academic center for research and consultancy, Sweden

Finansiär
EU: Erasmus+ Capacity Building in Higher Education Programme
Tidsplan
15 November 2020 – 14 November 2023
Ämnen
Högre utbildning, medicin, eHälsa,  (institutionen för hälso- och vårdvetenskap, fakulteten för hälso- och vårdvetenskap)

Mer om projektet

Projektets mål är:

 1. Att främja samarbete mellan universitet och företag genom att skapa ett omfattande vertikalt integrerat system för innovativ utveckling av kunskapstriangeln (studie - forskning - primärvård).
 2. Att utveckla en kreativ interprofessionell studentledd klinik för primärvården
 3. Att utveckla effektiv service för interaktivt samarbete mellan universitetssjukhus och vård- och medicinska sammanträden för utveckling och kommersialisering av e-hälsoinnovativa studier och professionella utbildningsprogram för livslångt lärande.
 4. Att producera en ny generation av vårdinstitutioner (företag), universitet och forskare som kan utföra konstruktiv hälsoutveckling och tillgodose patientens behov och säkerhet i LEG.
 5. Att förbättra studenternas anställbarhet och entreprenörskapskunskap och möjligheter.

Projektet syftar till att uppnå följande specifika mål:

 1. Förstärkning och modernisering av erfarenhetsutbildning inom läroplaner för hälsovetenskap (medicin, farmaci, tandvård och omvårdnad, allierade hälsovårdstjänster, psykologi, etc.) genom utveckling av universitet - företags ”I care” -centra och kliniker.
 2. Införande av interprofessionell undervisning och inlärningsaktiviteter, inklusive ny gemensam intern professionell utbildning och kurser för alla hälsovetenskapliga studenter.
 3. Lansering av interprofessionellt samarbete studentledda kliniker, tillhandahållande av omfattande tjänster till socioekonomiskt missgynnade, fattiga och äldre patienter av flera vårdgivare som samarbetar inom och över hälso- och sjukvårdsinställningar.
 4. Förbättra lärarkompetensen för akademisk och icke-akademisk personal.
Logotyp, Erasmus+