allmän projektbild

Projekt: Interprofessionella, studentdrivna, primära, medicinska vårdkliniker (I Care)

Detta EU-projekt inriktar sig på implementering av nya verktyg och tekniker, färdigheter, innovativ utbildning och praktik för läkar- och hälsovetenskapsstudenter med fokus på primärhälsovård i Egypten och Libanon.

Fakta om projektet

Projektnamn
Interprofessionella, studentdrivna, primära, medicinska vårdkliniker: En samarbetsstrategi för kunskapstriangeln mellan universitet och vårdsektor (I Care)
Projektledare
Mosad Zineldin
Övriga projektmedlemmar
Lärare/forskare från olika institutioner inom hälsovetenskap vid Linnéuniversitetet
Deltagande organisationer
Från EU: Linnéuniversitetet; Università degli studi di Genova, Italien; Polytechnio Kritis, Grekland; Tallinna Tehnikaülikool, Estland; Institut für den Donauraum und Mitteleuropa, Österrike
Från Egypten: Alexandria University, Assiut University, Al-Azhar University, Helwan University, Badr University, The British University in Egypt, International For Applied Science And Technology
Från Libanon: Notre Dame University, Beirut Arab University, Modern University for Business & Science, LEAD Healthcare Consultancy
Finansiär
EU/EACEA Erasmus+ Capacity Building
Tidsplan
15 jan 2021–14 jan 2024
Ämne
Medicin, hälsovetenskap (Institutionen för medicin och optometri, Fakulteten för hälso- och livsvetenskap)

Mer om projektet

Detta är ett EU-projekt i samarbete mellan Linnéuniversitetet och andra universitet och institutioner i Italien, Estland, Österrike, Grekland, Egypten och Libanon. Det inriktar sig på implementering av nya verktyg och tekniker, färdigheter, innovativ utbildning och praktik för läkar- och hälsovetenskapsstudenter med fokus på primär hälsovård i Egypten och Libanon, i samarbete med EU-partneruniversiteten. Genom att välja detta tema passar projektet perfekt in i området ”att föra samman olika universitet, genom att stärka läroplanerna och praktiken för hälsovetenskaper (medicin, farmaci, tandvård och omvårdnad, besläktade hälsovårdstjänster, psykologi etc).

Projektet utvecklar och upprättar så kallade I Care-center och -kliniker som tillhandahåller utbildning, forskning, primärvårdsbehandling av patienter och samhällsengagemang. Några fördelar med modellen med en interprofessionell, läkarstudent driven klinik (ILK) är:

  1. För medicin- och sjukvårdsstudenter: en möjlighet att utveckla kliniska färdigheter inom en övervakad miljö.
  2. För patienter: ökad tillgång till gratis hälsovårdstjänster för missgynnade samhällsgrupper.

Huvudsyftet med detta projekt och ILK-modellen är att stärka samarbetet mellan universitet och hälsovårdssektor, samt att låta studenter bidra direkt till förbättring av patienthälsa och känna sig värderade för vad de kan ge samhället under sin utbildning.