collage med nätverkssymboler över stadsbild

Projekt: IoT-lab för SMF 2.0

Målet med detta projekt är att utveckla ett väl etablerat nätverk med företag i Linnéregionen som kan dra nytta av varandras kompetens och produkter inom Internet of Things (IoT). Detta vill vi uppnå genom att erbjuda kunskapshöjande och praktiska aktiviteter för små och medelstora företag (SMF) så att de får möjligheter att ta viktiga kliv på sin digitala utvecklingsresa.

En av de framtida teknologier som spås påverka ett stort antal affärsmodeller är Internet of Things (IoT). IoT innebär att allt fler enheter blir uppkopplade mot Internet. Tidig anpassning till den nya teknologin kan vara betydande för SMF:s framtida existens.

För att stärka små och medelstora företag i Linnéregionen i frågor som berör IoT behöver goda exempel synliggöras, kunskapsnivån ökas, samt experiment genomföras. Just experimentell teknikutveckling som är förankrad i företagets strategi har visat sig vara avgörande för att förstå hur tekniken kan nyttiggöras och användas innovationsprocesser.

Linnéuniversitetet har mot bakgrund av detta sedan hösten 2019 arbetat fokuserat med IoT. Vi har etablerat ett nära samarbete med Kalmar Energi och Wexnet som har omfattande erfarenhet från infrastrukturfrågor. Under perioden 1 juli 2021 till 30 april 2023 utvecklades arbetet vidare inom projektet IoT Lab för SMF.  Inom ramen för nuvarande projektet kommer vi att ta vidare de aktiviteter som fungerade väl och förfina arbetet ytterligare. Kalmar Energi och Wexnet kommer fortsätta arbeta tillsammans med oss även om de inte längre är formella samarbetspartners i projektet. Företag i Linnéregionen ges möjlighet att fördjupa sina kunskaper kopplat till IoT. Det kan innefatta att man som företag vill arbeta med IoT för att effektivisera sin verksamhet, reducera sin kostnadsmassa och/eller sitt koldioxidavtryck eller utveckla nya digitala innovationer och affärsmodeller.

Projektet är en del av forskningen i forskargruppen The Engineering Resilient Systems (EReS) samt i Kunskapsmiljö Linné: Digitala transformationer.

Intresseanmälan

Jag är intresserad av följande:

Medgivande – GDPR

Jag medger att uppgifter i detta formulär får användas av universitetet inom ramen för universitetets uppdrag med det syfte som angivits ovan.

Villkoren för behandling av personuppgifter vid Linnéuniversitetet.

Aktuellt

Nyhetsnotiser

Medarbetare

Projektet finansieras av

finansiärernas logotyper