collage med nätverkssymboler över stadsbild

Projekt: IoT-lab för SMF

Detta projekt ska öka kunskapen om möjligheterna med Internet of Things (IoT), samt utveckla nya idéer och produkter, bland små och medelstora företag (SMF) i Linnéregionen.

En av de framtida teknologier som spås påverka ett stort antal affärsmodeller är Internet of Things (IoT). IoT innebär att allt fler enheter blir uppkopplade mot Internet. Att små och medelstora företag (SMF) tidigt anpassar sina verksamheter till den nya teknologin kan komma att vara avgörande för deras framtida existens.

För att IoT-framtidssäkra små och medelstora företag i Linnéregionen behöver goda exempel synliggöras, kunskapsnivån ökas, samt experiment genomföras. Just experimentell teknikutveckling som är förankrad i företagets strategi har visat sig vara avgörande för att förstå hur tekniken kan nyttiggöras och användas iinnovationsprocesser.

Linnéuniversitetet har mot bakgrund av detta sedan hösten 2019 arbetat fokuserat med IoT. Vi har etablerat ett nära samarbete med Kalmar Energi och Wexnet som har omfattande erfarenhet från infrastrukturfrågor. Inom ramen för projektet kommer företag i Linnéregionen ges möjlighet att fördjupa sina kunskaper kopplat till IoT: vad kan man göra, hur gör man?

Aktuellt

Nyhetsnotiser

Finansiärer

finansiärernas logotyper