vattendrag

Projekt: Järn- och aluminiumkontaminering av vattenresurser i södra Sverige

Metallkontaminering av vattenresurser är ett bekymmer och en utmaning i områden med sura sulfatjordar. Projektet kommer att ge ny vetenskapsbaserad information som kan användas i miljöarbete med vattenresurser i södra Sverige och på andra ställen med motsvarande problematik.

Fakta om projektet

Projektledare
Marcelo Ketzer
Övriga projektmedlemmar
Mats Åström, Sina Ghahfarokhi, Linnéuniversitetet, Henric Djerf, Högskolan Kristianstad
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet, Högskolan Kristianstad
Finansiärer
Crafoordska stiftelsen 2018, Linnéuniversitetet
Tidsplan
1 juni 2018-31 maj 2019
Ämne
Miljövetenskap (Institutionen för biologi och miljö, Fakulteten för hälso- och livsvetenskap)

Mer om projektet

Metallkontaminering av vattenresurser är ett bekymmer och en utmaning i områden med sura sulfatjordar. Modermaterialet för dessa jordar är svavelrika sediment som förekommer, bland annat, i låglänta kustområden kring Östersjön och Bottniska viken. Torrläggning av dessa sediment i syfte att sänka grundvattenytan vilken i sin tur möjliggör uppodling är vanligt förekommande, men har en oönskad bieffekt, nämligen bildning av sura sulfajordar från vilka läcker syra och metall till diken och vattenresurser.

I denna studie skall undersökas de geokemiska processer som ger upphov i bildning av och metalläckage från sura sulfatjordar i södra Sverige, i ett område i närheten av Kristianstad, där omfattande utfällning av järn och aluminium har påträffats och skadat ekologin. Även om järn och aluminium är välkända biprodukter i områden med sura sulfatjordar, har transport och utfällning av dessa metaller på ett sätt och i en omfattning som man sett i Kristianstad inte rapporterats från andra ställen i Sverige och är ett förbryllande fenomen.

Projektet kommer att innefatta bestämning av miljöparametrar i fält, insamling av jord- och vattenprov för detaljkarakterisering i laboratoriet, och numerisk modellering med syftet att bättre förstå de geokemiska processer som leder fram till frigörelse av metaller, framförallt järn och aluminium, i sura sulfatjordar i Kristianstadsområdet. Projektet kommer att ge ny vetenskapsbaserad information som kan användas i miljöarbete med vattenresurser i södra Sverige och på andra ställen med motsvarande problematik.